S.M. Wiering

Burgercommissielid D66 (geen raadslid).

 

Contact

E-mail: s.wiering@eemnes.nl

Politieke partij: D66 Eemnes
 

Nevenfuncties:
- Stemacteur (bezoldigd)
- Vrijwilligster in het Huis van Eemnes (onbezoldigd)

S.M. Wiering