L. Lutterman

Burgercommissielid P.v.d.A.

Leon Lutterman

Contact

E-mail: l.lutterman@eemnes.nl

Website: P.v.d.A.

 

Nevenfuncties:

  • Docent Nederlands Daan Detachering (bezoldigd)
  • Dirigent Weidevogels (onbezoldigd)
  • Penningmeester PvdA BEL bestuur (onbezoldigd)
  • Voorzitter Artiesten Belangen Centrum (onbezoldigd)