S. Wiering

Burgercommissielid D66.

Sheila Wiering

Contact

E-mail: s.wiering@eemnes.nl

Website: D66

 

Nevenfuncties:

  • Stemacteur (bezoldigd)
  • Vrijwilliger in het Huis van Eemnes (onbezoldigd)