Seniorenconvent

Het seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters. Het voorzitterschap berust bij de burgemeester.

Het seniorenconvent heeft tot taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden en burgemeester en wethouders van advies te dienen in aangelegenheden die de reikwijdte van de reguliere vergaderstructuur te boven gaan.

Het seniorenconvent vergadert zo vaak als nodig blijkt. De vergaderingen van het seniorenconvent zijn niet openbaar.