Bomenkap

In de Noordbuurt zijn 18 februari jl. drie bomen door de gemeente gekapt. Hiervoor was geen vergunning.

Eind januari werden negen bomen aan de Ploeglaan, Klaproos, de Eemhof en Aartseveen door de gemeente omgezaagd waar deels wel, deels niet kapvergunningen voor waren verleend.

In Eemnes is het al jaren beleid dat de gemeente geen bomen kapt, tenzij ze moeten wijken voor bebouwing of infrastructuur, als ze dood zijn of als er gevaar dreigt. Er is dan wel vergunning voor nodig en er geldt een herplantverplichting. Zonder vergunning kappen van bomen is in strijd met de regelgeving, geeft het verkeerde voorbeeld en belemmert goed zicht op de herplantverplichting.

Het door de gemeenteraad vastgestelde beleid om het aantal bomen in Eemnes op peil te houden, wordt voortaan onverkort uitgevoerd. Op de plaats waar de bomen in de Noordbuurt zijn gekapt worden nu volwassen bomen, die al in bezit waren van de gemeente, teruggeplaatst. Overal in Eemnes waar de afgelopen weken met of zonder vergunning bomen waren gekapt, komen bomen terug.