Burgemeesters stemmen in met 'Drugsbeleid 2016’

De burgemeesters van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben, met instemming van het Openbaar Ministerie en de politie, op dinsdag 27 september 2016 ingestemd met het ‘Drugsbeleid 2016’ op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Het drugsbeleid past in de in de regio Midden-Nederland ingezette lijn om integraal op te treden tegen ondermijnende criminaliteit waaronder drugshandel en hennepteelt.

Nuloptie coffeeshops

De nota bevat beleidsregels over de bestuurlijke aanpak zoals afgesproken in het Hennepconvenant Midden-Nederland. Naast regels over de handhaving bevat het beleid ook een voortzetting van de nuloptie voor wat betreft de vestiging van coffeeshops in de drie gemeenten.

Wet Damocles

Artikel 13b Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten. De burgemeester kan op basis van de wet bestuursdwang toepassen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen sluiten als daar sprake is van drugshandel.

Binnen het vastgestelde handhavingsprotocol wordt onderscheid gemaakt tussen bewoonde woningen en andere panden:
•    Bij de vondst van drugs in een bewoonde woning zal bij de eerste keer worden overgegaan tot het opleggen van een preventieve last onder dwangsom. Deze last wordt verbeurd bij een de tweede vondst. Een derde vondst leidt tot sluiting van de woning voor 3 maanden.
•    Andere panden (waaronder winkels, horecabedrijven en loodsen) én onbewoonde woningen worden bij de eerste vondst van drugs voor 6 maanden gesloten. Bij de tweede keer voor een periode van 12 maanden en bij de derde vondst voor onbepaalde tijd.

Met het vaststellen van de nieuwe beleidsregels is een belangrijke stap gezet om de gemeenten slagvaardiger en veiliger te maken.