Eemnes moet statushouders huisvesten

Eemnes is net als alle andere gemeenten verplicht statushouders huisvesting te bieden.

Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid om op het terrein van het voormalig gronddepot aan Noordersingel/Barbeelstraat tijdelijke woningen te bouwen.
Als na dit onderzoek blijkt dat tijdelijke woningbouw mogelijk is, vinden voor besluitvorming gesprekken met inwoners plaats.

Op de website van de gemeente is een Q & A  geplaatst waarin informatie over dit onderwerp te lezen is.