Geen zienswijzen ingediend op uitwerkingsplan Heemweide 2

Sinds donderdag 24 maart 2016 lagen gedurende zes weken het ontwerpuitwerkingsplan 4, deelplan 2.2 Zuidpolder en de aanvragen omgevingsvergunningen voor de bouw van 37 woningen in de Zuidpolder ter inzage.

Hierop zijn geen zienswijzen ingediend, zodat het uitwerkingsplan kan worden vastgesteld en de bouwvergunningen kunnen worden verleend.