Gevolgen nieuwe locatie Huis van Eemnes in kaart gebracht

De raad heeft op 9 mei gestemd over een geamendeerd voorstel voor de nieuwbouw van het Huis van Eemnes, waarbij gekozen is voor de locatie tussen TV Eemnes en SV Eemnes. Dit heeft natuurlijk een aantal gevolgen.

De komende tijd spreekt zowel het college als de Stuurgroep Huis van Eemnes met omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden om te bekijken hoe eventuele negatieve gevolgen van deze keuze kunnen worden beperkt. Het proces voor de vorming van de Stichting Huis van Eemnes wordt intussen voortgezet als voorzien. Totdat de nieuwe stichting functioneert, blijft de stuurgroep Huis van Eemnes bijeen komen. De bestuurscommissie van De Hilt, de Bibliotheek Gooi en Meer en de gemeente Eemnes zijn in deze stuurgroep vertegenwoordigd.