Integratie statushouders In de Weiden krijgt vorm

In de nieuwe sociale woningbouw aan de Meervalweg zijn zes huizen toegewezen aan statushouders uit Syrië en Ethiopië.

Aan statushouders die dat wilden is een buddy gekoppeld vanuit Goede Buren Eemnes. Dat is een groep inwoners die op vrijwillige basis een steentje wil bijdragen aan de opvang en integratie van statushouders. Een aantal statushouders streeft naar gezinshereniging. Ze worden daarin bijgestaan door een juridische adviseur van Vluchtelingenwerk.