Jongeren op gezond gewicht

Diëtisten Midden Nederland, fysiotherapie Eemnes, Gooise Psychologen Praktijk en de GGD regio Utrecht hebben het initiatief genomen om te komen met een programma om jongeren met overgewicht te behandelen.

Het gaat om een pilot die door de gemeente Eemnes financieel wordt mogelijk gemaakt. Het multidisciplinair behandelprogramma bestaat uit meer beweging, begeleiding door diëtisten, interventie van een fysiotherapeut en begeleiding door een psycholoog gericht op motiveren van zowel ouders als het kind. De indicatiestelling loopt via de jeugdarts van de GGD, die tevens op ouderbijeenkomsten uitleg geeft over de oorzaken, gevolgen en oplossingen bij overgewicht.

Het college ziet hierin een praktisch voorbeeld van particulier initiatief in het preventieve voorveld. Het bundelen van deskundigheden, die dichtbij in het dorp voorhanden zijn. In de pilot is plaats voor acht jongeren tussen de zes en twaalf jaar oud.