Meer menskracht voor begeleiding in het sociale domein

Na een jaar van hard werken aan de overdracht van de verschillende zorgvormen naar de gemeente is het moment gekomen om eens kritisch te kijken naar hoe we dit het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan.

We zijn er in  Eemnes in geslaagd onze doelstelling  “er valt niemand tussen wal en schip tijdens de overgang” te halen. Wat niet wil zeggen dat het overal even soepel en voortvarend is verlopen.
Vooral in de uitvoeringsorganisatie, waarmee de zorgvrager het eerste contact heeft, is gekeken hoe dit allemaal loopt. Gebleken is dat  er behoefte is aan meer consulenten, een verbetering in de werkwijze door meer opleiding en een verbetering van de administratieve systemen. De huidige twee teams worden uitgebreid met een derde team, waardoor aanvragen beter en sneller kunnen worden behandeld. Tijdelijke medewerkers worden in vaste dienst aangenomen. Daarnaast wordt nog een aantal nieuwe medewerkers geworven. De dienstverlening krijgt hierdoor een stevige impuls.