Precario ondergrondse netwerken blijft nog tien jaar

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een kamerbrief aangekondigd, waarin hij zal vastleggen dat gemeenten nog maximaal tien jaar precario kunnen heffen over kabels en leidingen.

Dat biedt zekerheid voor de meerjarenraming van de gemeente Eemnes. Het gaat om een bedrag van € 279.500 per jaar.

Voornamelijk bedrijven in Eemnes betalen precario. Tot nu toe werd de belasting wel geïnd, maar deels weer in een voorziening gestopt omdat de heffing werd betwist door de bedrijven. Door dit besluit hoeft dat niet meer.