Taalschool Huizen

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar die net in Nederland zijn en in Blaricum, Eemnes, Laren of Huizen wonen kunnen vanaf nu naar 'Taalschool Huizen'.

Het gaat om kinderen van vluchtelingen, uit bijvoorbeeld Syrië, die inmiddels een verblijfstatus hebben. En om kinderen van emigranten, bijvoorbeeld uit Duitsland en Polen. In een klas zitten maximaal 15 kinderen, met 2 leerkrachten. De school start met een onderbouw-middenbouw groep en een bovenbouw groep. In totaal ongeveer 32 leerlingen. Er is ruimte voor groei naar ruim 40 leerlingen, en mogelijk meer. Dit is afhankelijk van het aantal vluchtelingen en emigranten in de komende jaren.

Doel van de Taalschool

Voor kinderen is het belangrijk dat ze snel de Nederlandse taal leren, zodat ze verder kunnen met hun ontwikkeling. Ook krijgen ze lessen in andere vakken, zoals rekenen, bewegingsonderwijs en inburgering. Daarnaast worden er uitstapjes gemaakt, bijvoorbeeld naar een museum, en er zijn tussen/naschoolse activiteiten. Deze activiteiten worden vaak samen met de andere Holleblokscholen georganiseerd. Zo leren de kinderen elkaar kennen en helpen zij elkaar bij de integratie. Na een jaar gaan de kinderen naar het regulier onderwijs. Meestal is dat een basisschool dichtbij hun eigen huis.

Wie leidt de Taalschool

Openbaar onderwijs Hilversum ‘Stip’ leidt de Taalschool. Zij zijn gespecialiseerd in dit type onderwijs. Zo is er Taalschool COBA bij de Dubbeldekker in Hilversum. Tot nu gingen Huizer nieuwkomers het eerste jaar naar deze school. Maar het aantal leerlingen voor de Taalschool is toegenomen. Daarom komt er nu een vestiging in Huizen.