Doek valt alsnog voor activiteitenzaal De Bongerd

Wethouder Jan den Dunnen en de beheercommissie De Bongerd hebben een moeilijke en emotionele beslissing genomen.

Ondanks alle inspanningen van betrokken partijen worden de activiteiten in De Bongerd met ingang van 1 juli a.s. beëindigd.

Onder druk

Sinds begin januari dit jaar is met alle mogelijke middelen geprobeerd om de sociale en culturele activiteiten voor ouderen in De Bongerd te behouden. Eind februari was zelfs sprake van een doorstart. Gebleken is dat sinds die tijd het aantal mensen dat van deze activiteiten gebruik maakt niet is toegenomen. In tegendeel; door de ontstane onzekerheid van het voortbestaan van De Bongerd is door sommigen gezocht naar een andere ruimte. Ook is het niet gelukt om meer vrijwilligers te vinden, waarmee de begeleiding en het beheer van De Bongerd onder druk is komen te staan.  

Huurverhoging

Daarnaast heeft de door woningcorporatie De Alliantie aangekondigde huurverhoging niet meegewerkt in (het stimuleren van) het gebruik van De Bongerd. Waar nu nog sprake is van een huur van € 500,- per maand, gaat deze per 1 april 2018 omhoog naar € 1100,- (exclusief servicekosten) per maand. Zowel moreel als zakelijk gezien is een dergelijke huur, dat voornamelijk moet worden opgebracht vanuit gemeenschapsgeld, niet langer te verantwoorden.

Een begrip

Daarom hebben de gemeente Eemnes en beheercommissie De Bongerd samen besloten om alle activiteiten van en door vrijwilligers per 1 juli 2017 te beëindigen. Hiermee komt een 20-jarig begrip ten einde. Iets wat wij betreuren.

Inmiddels zijn alle gebruikers geïnformeerd over de sluiting.