Strippenkaart afvalpunt gemeentewerf

De indruk bestaat dat veel inwoners van andere gemeenten bij ons afvalpunt afval komen aanbieden. Daarom is gekeken naar passende maatregelen. De eerste maatregel is het invoeren van een strippenkaart.

Met ingang van 1 oktober 2017 gelden voor de aangifte van afval op de gemeentewerf onder meer de volgende uitgangspunten:

• Alleen inwoners van Eemnes kunnen op het scheidingsstation terecht.
• Bij deze brief ontvangt u een strippenkaart. Neem die mee bij ieder bezoek aan het afvalpunt op de gemeentewerf. Een medewerker van de gemeentewerf zal u ernaar vragen.
• Per bezoek wordt een strip afgevinkt, waarna u uw afval in de juiste container kunt gooien.
• Er mag op de gemeentewerf geen bedrijfsafval worden afgevoerd.
• Tegen inlevering van een volle strippenkaart krijgt u (na legitimatie)  bij de gemeentewerf een nieuw exemplaar.