Eemnes ziet af van overleg met gedeputeerde over bestuurlijke toekomst

De gemeenteraad van Eemnes is door gedeputeerde Van der Hoek uitgenodigd voor een zogeheten ‘open overleg’ om te praten over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek. De raad van Eemnes heeft de gedeputeerde echter laten weten geen gebruik te maken van deze uitnodiging.

Herindelingsplannen

Op 7 februari 2017 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland besloten een herindelingsprocedure te starten (artikel 8 Wet Arhi) voor gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek om te komen tot maximaal 3 gemeenten. Dit is volgens hen nodig om de lokale en regionale bestuurskracht te versterken.

Tijdens de eerste fase van de Arhi-procedure voert de provincie zogeheten ‘open overleggen’ met de gemeenten in de regio. Hoewel Eemnes in een andere provincie ligt en daarom geen onderdeel is van de Arhi-procedure, heeft de gedeputeerde hen wel  uitgenodigd voor een open overleg op 16 mei a.s. Dit vanwege de nauwe samenwerking met Blaricum en Laren in de BEL Combinatie. De eerste fase kan maximaal 6 maanden duren. Daarna besluiten GS of de procedure voor enkele of alle gemeenten wordt voortgezet.

Behoud van zelfstandigheid

De gemeenteraad is unaniem van mening dat het behoud van de zelfstandigheid van Eemnes het uitgangspunt is. Het laatste bestuurskrachtonderzoek geeft ook aan dat Eemnes voldoende (bestuurs)krachtig is. Eerder heeft de raad in een zienswijze aan GS haar standpunt al duidelijk gemaakt. Een open overleg zoals nu was gepland zal daaraan volgens de raad feitelijk niets toevoegen.

Samenwerking BEL

Eemnes hecht aan de goede samenwerking met de gemeenten Blaricum en Laren binnen de BEL Combinatie. Een samenwerking die zij graag wil voortzetten. De raad heeft daarom de gedeputeerde gevraagd daarmee in het vervolg van de Arhi-procedure nadrukkelijk rekening te houden.

Lees ook de brief van de gemeente aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland