Een goed idee voor uw wijk of buurt?

Wilt u een moestuin aanleggen voor de hele straat? Of een huiskamerrestaurant beginnen voor en door buurtbewoners? En kunt u daar een financiële bijdrage van de gemeente goed bij gebruiken?

Dan komt uw initiatief misschien in aanmerking voor de regeling ‘Inwonersinitiatieven’*. Het kan van alles zijn, zolang uw buurt of wijk er maar socialer, gezelliger of zorgzamer door wordt. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een Repair Café of een buurtbieb, het organiseren van activiteiten voor de jeugd of voor de ouderen in de wijk, zoals een wijktheatervoorstelling, een zeskamp, een straatspeeldag of het initiëren van een vrijwillige hulp/klussendienst.

Kijk bij Subsidies voor meer informatie en het doen van een aanvraag.

* Straat- en buurtfeesten en barbecues zijn van deze regeling uitgesloten.