Positieve beoordeling BEL-gemeenten

Definitief oordeel interbestuurlijk toezicht: toezicht en handhaving omgevingsrecht 2016

Adequaat

De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn dit jaar opnieuw beoordeeld in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT). De processen op het gebied van toezicht en handhaving omgevingsrecht zijn in Blaricum en Laren beoordeeld met ‘adequaat’ en in Eemnes met ‘redelijk adequaat’.

Verschil

Het onderscheid in de uitkomst van de beoordeling tussen de gemeenten Blaricum en Laren enerzijds en de gemeente Eemnes anderzijds is te verklaren door het verschil in inhoud en kwaliteit van de documenten van de Omgevingsdienst Gooi en Vechtstreek (OFGV) ten opzichte van de documenten van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht). Daarnaast heeft de provincie Utrecht volledig de taakuitvoering van RO, BWT en Milieu van de gemeente Eemnes beoordeeld, terwijl de provincie Noord-Holland dit jaar de focus vooral heeft gelegd op de vakgebieden BWT en Milieu. Ook daardoor is een verschil in uitkomst van de beoordelingen ontstaan.

Flinke sprong voorwaarts

Blaricum en Laren kregen in hun beoordeling complimenten van de provincie Noord-Holland: “Uw gemeente is vorig jaar als redelijk adequaat beoordeeld en u hebt in 2016 dus een flinke sprong voorwaarts gemaakt, complimenten hiervoor.” Ook was de provincie zeer te spreken over de werkwijze van de gemeenten, namelijk volgens de methodiek van de BIG-8 cyclus. “Uw gemeente heeft, als een van de weinige gemeenten in de provincie Noord-Holland, een periodieke beleidsevaluatie uitgevoerd; hierdoor is er inzicht in de mate waarin de beleidsdoelstellingen zijn behaald en inzicht in de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in verhouding tot de prioriteitenstelling.”

Een veilige en gezonde leefomgeving

Met het IBT beoordeelt de provincie of de processen van de gemeente dusdanig zijn ingericht, dat de toezicht- en handhavingstaken adequaat uitgevoerd kunnen worden. Het uitgangspunt is, dat de provincie door toe te zien op het goed uitvoeren van wettelijke taken, met IBT bijdraagt aan een veilige en gezonde leefomgeving voor mens en natuur.

Een overzicht van alle resultaten van de gemeenten in de provincie Noord-Holland (2016) staat op de website van de provincie.