Reactie op besluit GS over starten Ahri-procedure voor Gooi en Vechtstreek

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten een provinciale Ahri-procedure voor Gooi en Vechtstreek te starten.

Zij hebben einde van deze middag de gemeenten daarover via deze brief geïnformeerd en ook een persbericht verzonden.

Wij zijn teleurgesteld over het besluit van Gedeputeerde Staten en verbijsterd wat dit betekent voor Eemnes, de BEL Combinatie en de medewerkers.
 
Wij zijn drie zelfstandige bestuurskrachtige gemeenten; zo heeft onderzoek bij herhaling uitgewezen. Het besluit dat nu genomen is, gaat tegen de zienswijzen van de drie BEL-raden in. Wij hechten aan de zelfstandigheid van Eemnes, maar wij vinden dat de BEL-samenwerking ondeelbaar is. Twee van onze partners in de BEL-samenwerking worden nu ongewild onderdeel van een Arhi-procedure waar wij geen enkel belang bij hebben. Wij gaan wel meewerken aan het open overleg waar GS in het besluit over spreekt en gaan ervan uit dat we dit daarin ook voldoende voor het voetlicht kunnen brengen. De beperkte bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek kan op betere manieren versterkt worden.