De heer J.B.W. (Hans) van Vark (1956)

De heer J.B.W. (Hans) van Vark heeft zich als kerkvoogd en kerkrentmeester gedurende bijna 30 jaar belangeloos ingezet. Niet alleen in Eemnes, maar ook in Huizen. Van 1988 tot 1995 was hij lid van de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Eemnes Buiten. En van 2006 tot 2014 was hij in Huizen kerkrentmeester in de Meentkerk en algemeen lid van het college van kerkrentmeesters. Zelfs landelijk was de heer Van Vark kerkelijk actief: hij was lid van de Generale Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen binnen de Protestantse Kerk Nederland (1992 tot 2016). En dit allemaal naast zijn werk als interim adviseur, accountant en trainer (als zelfstandig ondernemer), wat uiteraard ook veel tijd van hem vergt.

Tegenwoordig, sinds 2013, is de heer Van Vark voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe en verzorgt hij de financiële afhandeling van het Goois Jazz Festival.

Hans van Vark en burgmeester Van Benthem
Foto: Studio Kastermans