2 Koninklijke Onderscheidingen in Eemnes

2 inwoners uit Eemnes ontvingen ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke Onderscheiding.

De heer R.H. Kraefft werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en mevrouw A.C.W. Kouwenhoven-van Dijk werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Roland van Benthem reikte vrijdag 26 april 2019 de bij de onderscheidingen behorende versierselen aan de decorandussen uit.

Overzicht decorandussen:

De heer R.A. Kraefft

De heer Kraefft is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding omdat hij zich al ruim veertig jaar heeft ingezet voor diverse maatschappelijke organisaties in onze samenleving.

Nadat hij zich eerst achter de schermen had verdiept in de politiek, werd hij in 1982 fractievoorzitter en raadslid voor de VVD in Eemnes. In 1994 werd de heer Kraefft benoemd tot wethouder vanwege zijn uitstekende bestuurskwaliteiten. Van 1982 tot 2018 heeft hij zich op velerlei terrein actief ingezet voor de lokale VVD. In Eemnes was hij dan ook meer dan 30 jaar het gezicht en steunpilaar van de VVD.

Na zijn wethouderschap was de heer Kraefft van 1999 tot 2007 bestuurslid van het openbaar onderwijs HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren). Hij heeft in die periode de fusie van Huizen en de BEL-dorpen met de andere scholen in het Gooi mede tot stand gebracht en hij heeft acht jaar de belangen van het openbaar onderwijs met verve verdedigd.

Vanaf 1998 tot 2017 heeft de heer Kraefft diverse (bestuurs)functies en taken uitgevoerd bij de Nederlandse Caravan Club. Hij weet altijd de caravan en camper te promoten, zowel in de vakbladen als via digitale media. Ook heeft hij het jubileumboek bij het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Caravan Club geschreven. De heer Kraefft is nog steeds actief lid en nu voorzitter van de Financiële Commissie.

In de periode 2004 tot 2014 is de heer Kraefft voorzitter geweest van de St Kringloop Centrum Eemnes. Hij heeft gezorgd voor stevige (financiële) toekomstbestendige fundamenten waarbij nieuwbouw en samenwerking met andere kringloopcentra tot stand is gekomen. Kringloop Centrum Eemnes is mede door zijn inzet een zeer succesvol centrum geworden, dat bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Sinds enkele jaren maakt de heer Kraefft deel uit van de straatnamencommissie in Eemnes, om de nieuwbouwwijken van gefundeerde namen te voorzien.

burgemeester met de heer Kraefft en zijn vrouw

Mevrouw A.C.W. Kouwenhoven-van Dijk

Mevrouw Kouwenhoven-Van Dijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze onderscheiding onder andere omdat zij van 1989 tot 2012 als parochiesecretaresse van de R.K. Parochie Heilige Nicolaas in Eemnes werkte. Zij ondersteunde de pastoor en was de spil van de parochie toen de gemeenschap in 1995 tijdelijk geen pastoor had. De extra vrijwillige tijd die mevrouw Kouwenhoven-Van Dijk aan deze werkzaamheden besteedde, lag vele malen hoger dan de afgesproken werkuren.

Na haar pensioen in 2012 is mevrouw Kouwenhoven-Van Dijk de aan de parochie gerelateerde nevenactiviteiten blijven vervullen. Zo is zij lid van de werkgroep Rouwbegeleiding, lid van het liturgie- en diaconieberaad, lid van de werkgroep Avondwake en vrijwilliger op het secretariaat bij de locatieraad.

Tevens is zij lid van de Pastoraatsgroep. In deze hoedanigheid bezoekt zij ouderen en zieken en organiseert ze jaarlijks een dag voor zieke parochianen en de ontmoetingsdag voor vrijwilligers. Ook is zij medewerker van de noodtelefoon. Zij beantwoordt urgente vragen over pastorale ondersteuning, ziekenzalving of overlijden. Mevrouw Kouwenhoven-Van Dijk is redacteur van de tekstboekjes voor de vieringen. Zij verzorgt tevens de verspreiding van de tekstboekjes onder mindervaliden, zodat zij met de kerkradio de diensten kunnen volgen.

burgemeester met mevrouwKouwenhoven-van Dijk

Lintjesborrel

Na de uitreiking was de traditionele jaarlijkse 'lintjesborrel'.

alle decorandussen met de burgemeester