Definitieve verkiezingsuitslagen Provinciale Staten 2019

De definitieve stemmen in Eemnes op de politieke partijen binnen de Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

Lijst Politieke groepering Stemmen 2019 Stemmen 2015
1 VVD 874 917
2 Democraten 66 (D66) 302 610
3 CDA 603 614
4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 552 333
5 PVV (Partij voor de Vrijheid) 239 411
6 SP (Socialistische Partij) 152 343
7 GROENLINKS 372 137
8 ChristenUnie 178 125
9 Partij voor de Dieren 206 149
10 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 30 57
11 50PLUS 146 145
12 DENK 1 Niet van toepassing
13 U26 GEMEENTEN 208 Niet van toepassing
14 Forum voor Democratie 745 Niet van toepassing

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 4608 (in 2019) 3874 (in 2015)
Aantal blanco stembiljetten 10 (in 2019) 14 (in 2015)
Aantal ongeldige stembiljetten 6 (in 2019) 12 (in 2015)
Totaal aantal kiezers   4629 (in 2019) 3900 (in 2015)
Aantal opgeroepen kiezers 7052 (in 2019) 6696 (in 2015)
Opkomstpercentage 65,64% (in 2019) 58,24% (in 2015)

 

De onderstaande documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een (visuele)beperking en worden tijdelijk online beschikbaar gesteld.