Definitieve verkiezingsuitslagen Waterschap 2019

De definitieve stemmen in Eemnes op de politieke partijen binnen het Waterschap Vallei en Veluwe.

Lijst Politieke groepering Stemmen 2019 Stemmen 2015
1 VVD 895 757
2 CDA 781 721
3 ChristenUnie 261 170
4 Water Natuurlijk 540 484
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 624 411
6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 66 57
7 Lokaal Waterbeheer 607 650
8 AWP niet politiek wel deskundig 292 197
9 50PLUS 324 212
10 Verenigde Senioren Partij 40 Niet van toepassing

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 4430 (in 2019) 3659 (in 2015)
Aantal blanco stembiljetten 58 (in 2019) 92 (in 2015)
Aantal ongeldige stembiljetten 11 (in 2019) 19 (in 2015)
Totaal aantal kiezers 4498 (in 2019) 3770 (in 2015)
Aantal opgeroepen kiezers 7249 (in 2019) 6833 (in 2015)
Opkomstpercentage 62,05% (in 2019) 55,17% (in 2015)

 

De onderstaande documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking en worden tijdelijk online beschikbaar gesteld.