Eemnes scoort ruim voldoende in onderzoek ‘Waar staat je gemeente’

Begin dit jaar voerde het onderzoeksbureau Research2Evolve het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ uit voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

Dit onderzoek voeren de gemeenten om de 2 jaar uit. Alle huishoudens van de gemeente Eemnes ontvingen een vragenlijst waarbij bewoners werden uitgenodigd hun mening te geven over de thema’s: woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, welzijn en zorg.  Gemiddeld waarderen de inwoners van Eemnes de inspanningen van de gemeente met een 7.1. Landelijk worden de inspanningen van de gemeente gemiddeld met een 6.7 gewaardeerd.  Er zijn geen grote afwijkingen te noemen ten opzichte van voorgaande jaren.

Resultaten

1.099 Eemnessers hebben de vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat inwoners prettig wonen in eigen buurt. Dit wordt door de respondenten gemiddeld met een 8,2 gewaardeerd.  De respondenten vinden de volgende onderwerpen belangrijk voor Eemnes: leefbaarheid (57,0%), veiligheid (55,2%), dienstverlening (36,7%) en vertrouwen (36,7%). De speelvoorzieningen en uitlaatplekken voor honden kwamen als aandachtspunten naar voren. Het speelbeleid in Eemnes wordt geactualiseerd. Vooruitlopend hierop is dit jaar een aantal speelplekken opnieuw ingericht. En er zijn locaties aangewezen als honden losloopgebieden. Deze gebieden worden nog als zodanig ingericht.

Communicatie en verkeersveiligheid

De juistheid van informatie en de snelheid van het afhandelen van verzoeken is een aandachtspunt. Inwoners geven aan beter geïnformeerd te willen worden over het verloop van (participatie) processen. Communicatie is van ons allemaal. Het  jaarplan Communicatie 2021 zal dan ook gericht zijn op het communicatiever maken van de organisatie. Uit de reacties blijkt verder dat verkeersveiligheid belangrijk wordt gevonden en dat men vindt dat er te hard wordt gereden in de dorpen. Dit onderwerp wordt al aangepakt door bewustwordingscampagnes. Daarnaast onderzoekt de gemeente verkeersonveilige situaties en bekijkt of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Op deze website zijn deze onderzoeksrapporten te vinden.

Lees hier het onderzoeksrapport ‘Waar staat je gemeente’ (pdf, 1 Mb).