Gezocht: leden voor Huurdersbelangenvereniging

De Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HBVA) komt op voor alle huurders van de Alliantie. De HBVA-Amersfoort, waar Eemnes onder valt, heeft nog geen vertegenwoordiging vanuit Eemnes. Dat is jammer omdat een Eemnesser huurdersbelangvereniging van veel invloed kan zijn.

Bijvoorbeeld door mee te praten over de prestatieafspraken die de gemeente met de woningcorporatie maakt. Daarin wordt onder andere afgesproken hoeveel er gebouwd gaat worden, hoeveel sociale huurwoningen er bij komen, of woningen verkocht mogen worden en hoe de verduurzaming en onderhoud van de huurwoningen vormgegeven wordt. Allerlei belangrijke zaken die de huurders van een woning van de Alliantie in Eemnes aangaan. Daarom een oproep aan de huurders van een woning van de Alliantie. Geef u op als lid van de HBVA om zo de huurders van Eemnes te vertegenwoordigen. Op de website van de HBVA is meer informatie vinden: www.hbva.nl