Koninklijke onderscheidingen

Mevrouw C. De Vet is door Minister Ank Bijleveld op donderdag 23 april gebeld met het bericht dat zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. De heer E.G.M. Bakker is vrijdag 24 april, door burgemeester Roland van Benthem gebeld met het nieuws dat hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Algemene Gelegenheid

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, is de Algemene Gelegenheid dit jaar anders. De versierselen worden op een later moment uitgereikt. Er zijn wel bloemen en taart gebracht bij de gedecoreerden (uiteraard op afstand).

Mevrouw C. De Vet

Mevrouw De Vet is werkzaam bij de zorgorganisatie Amerpoort, op een locatie waar kinderen en jongvolwassenen met een ernstig meervoudige beperking verblijven. Ook is zij sinds 2008 reservemilitair bij het Korps Nationale Reserve (NATRES) van het Commando Landstrijdkrachten in de rang van korporaal der 1e klasse. Naast haar werk verricht mevrouw De Vet sinds 1989 op allerlei manieren vrijwilligerswerk. 

Op dit moment is zij vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging (KNV) EHBO, bestuurslid van de Stichting Vrienden Fanfarekorps Nationale Reserve, vrijwilliger bij en bestuurslid van de Reüniecommissie '2e afdeling Regiment Huzaren van Boreel', landelijk contactpersoon Indiëveteranen, vrijwilliger bij het tijdschrift 'De Verkenner', actief voor het Apostolisch Genootschap Baarn, vrijwilliger bij de Historische Kring Eemnes en bestuurslid van de Stichting Friersdale-Eemnes. In 2015 ontving mevrouw De Vet de Regiments Legpenning in brons en in 2019 was zij genomineerd voor de Witte Anjer Prijs.

mevrouw de Vet ontvangt taart en bloemen voor haar onderscheiding en haar familie is te zien voor haar huis.

De heer E.G.M. Bakker

De heer Bakker werkt bij de afdeling Opleidings-& trainingscommando bij het Ministerie van Defensie. Naast zijn werk verricht hij vrijwillige activiteiten voor de veteranen van, het tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland opgerichte, 320 Squadron (Marineluchtvaartdienst). 

Zo schrijft de heer Bakker in Memoriams over deze veteranen en was hij initiator van de bijeenkomst voor WOII veteranen van het VSQ (6)320 Squadron in Bronbeek. Ook organiseerde de heer Bakker de jaarlijkse herdenking van het bombardement Schaarsbergen in 1944. 

Verder leverde hij een bijdrage aan de herdenkingen van D-Day in Normandië en ondersteunde een aantal veteranen bij de herdenking op het Ereveld Rusthof en bij de herdenking van de Slag om de Ardennen in Vielsalm (België). 

In 2016 zette de heer Bakker zich in voor de reünie van het 320 Squadron in Dunsfold (Verenigd Koninkrijk) om veteranen en hun familie te vinden. Ook leverde hij een belangrijke bijdrage aan het Memorial in zowel Schaarsbergen als Nijmegen waarbij ook drie basisscholen waren betrokken.

Meneer de Bakker krijgt taart en bloemen voor zijn onderscheiding. Zijn familie staat ook op de foto voor zijn huis.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Beide Eemnessers zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hun activiteiten een landelijke uitstraling hebben. De benoeming van mevrouw De Vet tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden en de uitreiking door de Minister van Defensie houdt verband met haar positie als reservemilitair.