Nieuwbouwplannen Huis van Eemnes aan Noordersingel worden voortgezet

Op 28 mei 2018 heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met de nieuwbouw van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel.

Huis van Eemnes

Het Huis van Eemnes moet een centrale ontmoetingsplaats worden voor iedereen in Eemnes. De bibliotheek en de activiteiten die nu in De Hilt plaatsvinden verhuizen naar dit nieuwe gebouw, naast nieuwe activiteiten op gebied van sport, recreatie, zorg, educatie en welzijn.

Proces

Begin juni wordt een besluit genomen over de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Omwonenden en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de bouwactiviteiten op de locatie. De aandachtspunten die door deelnemers aan het onderzoek in de open vragen zijn meegegeven, worden geanalyseerd, afgewogen en waar mogelijk meegenomen in de uitvoering.

Draagvlakonderzoek

In september 2013 kreeg de gemeente Eemnes opdracht van de gemeenteraad om de bibliotheek van Eemnes samen te voegen met De Hilt. Het doel was om één centrale ontmoetingsplaats te hebben waar inwoners terechtkunnen voor verschillende sport-, recreatie-, zorg-, educatie- en welzijnsactiviteiten. Ook was de inschatting dat met deze samenvoeging een besparing mogelijk is. In 2016 besloot de gemeenteraad om hier een nieuw gebouw voor te laten bouwen, in plaats van het verbouwen van De Hilt. Er is toen gekeken naar verschillende plekken in Eemnes en uiteindelijk gekozen voor nieuwbouw aan de Noordersingel. Voordat de geplande nieuwbouw zou starten, wilde een meerderheid van de nieuwe gemeenteraad laten onderzoeken of er voldoende draagvlak was voor de plannen voor het Huis van Eemnes. Daarom liet de gemeente een draagvlakonderzoek doen onder een representatieve groep bewoners van Eemnes.

Een meerderheid van de deelnemers aan dit onderzoek heeft zich uitgesproken voor het concept van het Huis van Eemnes, voor de locatie Noordersingel en voor het voortzetten van de ontwikkeling van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel. In totaal hebben 1388 mensen hun vragenlijst ingestuurd. Dat is 55,6% van de mensen die de vragenlijst heeft ontvangen. De respons van 1388 zorgt met een betrouwbaarheid van 95% voor een foutmarge van maximaal 2,4%.