Vijf Koninklijke onderscheidingen in Eemnes

Vijf inwoners van Eemnes ontvingen vandaag (donderdag 26 april 2018) ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De heer E. Bor is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw M.T. van der Schaal-de Valk, mevrouw O.W.G. Fakkeldij-van Amersfoort, de heer J.B.G.T. Willink en de heer J. van Gelder zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Roland van Benthem reikte de bij de onderscheidingen behorende versierselen uit aan de decorandussen.

Overzicht decorandussen

De heer E. (Evert) Bor (1960)
burgemeester Roland van Benthem met de heer Bor

De heer Bor is een scout in hart en nieren. Begin jaren 90 trad hij toe tot Scoutinggroep Tymen de Sayer in Blaricum. Met inmiddels ruim 20 jaar ervaring als vrijwilliger, is hij een van de drijvende krachten van de scoutinggroep. Naast zijn toewijding aan de lokale scouting, is de heer Bor ook landelijk actief.

Zo was hij een lange reeks van jaren voorzitter van projectteams voor Nationale Jamborees, Nationale Waterkampen en Scout-Ins; grootschalige, meerdaagse evenementen met duizenden deelnemers en honderden vrijwilligers. In 2010 had de heer Bor een zeer actieve rol in het organisatieteam 100 jaar Scouting Nederland en was hij voorzitter van de projectteams Regiospel Bever en Regiospel Welpen. Daar legde hij de basis voor een doorlopende leerlijn die leidinggevenden nog steeds gebruiken bij het organiseren van regioactiviteiten.

Als voorzitter van de HRM-backoffice bij Scouting Nederland komt de heer Bor op voor de belangen van de vrijwilligers en is hij betrokken bij landelijke ledenactiviteiten. Hiermee onderstreept hij het belang van een zorgvuldig vrijwilligersbeleid.

Mevrouw M.T. (Mary) van der Schaal-de Valk (1933)
burgemeester Roland van Benthem met mevrouw Van der Schaal-de Valk

Mevrouw van der Schaal-de Valk geeft al sinds 1970 schilderlessen aan beginnende en geoefende kunstenaars.

Daarnaast heeft ze zich jarenlang ingezet als bestuurslid van de Historische Kring Eemnes. Ze heeft er diverse prachtige tentoonstellingen samengesteld en georganiseerd. Tegenwoordig helpt ze nog met het inrichten ervan. Ook is ze nog gastvrouw, lid van de sponsorcommissie en brengt ze het kwartaalblad rond.

Bij de Historische Kring Laren is ze redacteur van het kwartaalblad. Haar specialiteit is het schrijven over Larense kunstenaars.

Verder is mevrouw Van der Schaal-de Valk zeer proactief lid van het Gehandicapten Platform en is ze secretaris van de Ouderenbond Eemnes.

Mevrouw O.W.G. (Olga) Fakkeldij-van Amersfoort (1955)
burgemeester Roland van Benthem met mevrouw Fakkeldij-van Amersfoort

Mevrouw Fakkeldij-Van Amersfoort werd op 18-jarige leeftijd lid van de scoutinggroep St. Paulus in Hilversum. Ruim 9 jaar was ze akela (teamleidster bij de welpen), maar ook secretaris.

In 1977 werd ze vrijwilliger bij Sherpa, een instelling waar mensen met een beperking worden ondersteund op het gebied van wonen, werken, leren en ontwikkelen en vrije tijd. Hier werkte ze 12 uur per week tot ze in 2001 een betaalde aanstelling kreeg als coördinator vrijwilligerswerk. Daarnaast bleef ze mantelzorg verlenen aan een Sherpabewoner.

Sinds 1989 is in Eemnes de werkgroep Pax Kinderhulp actief. Sindsdien komen er om het jaar tussen de 20 en 30 kinderen uit Polen of Armenië voor een drieweekse vakantie naar gastgezinnen in Eemnes en omgeving. Mevrouw Fakkeldij-Van Amersfoort is vanaf het begin bij de werkgroep betrokken. Eerst als gastouder en praktiserend medewerker bij de verschillende geldinzamelingsacties en vanaf 1995 ook als secretaris. Sinds 2008 is ze voorzitter.

De heer J.B.G.T. (Jos) Willink (1950)
burgemeester Roland van Benthem met de heer Willink

Bij de oprichting van de werkgroep Pax Kinderhulp Eemnes in 1989 zijn de heer Willink en zijn vrouw gastoudergezin geworden. Tien vakanties hebben zij Poolse en Armeense kinderen bij hen thuis opgevangen. Ook was de heer Willink meteen vanaf het begin penningmeester. In die hoedanigheid vergadert hij met het landelijke bestuur van Pax Kinderhulp en verzorgt hij de afhandeling van de sponsoring. Ook helpt hij bij de diverse geldinzamelingsacties.

Daarnaast is de heer Willink sinds 2006 lid van het kerkbestuur/locatieraad van de RK H. Nicolaaskerk in Eemnes en belast met gebouwenbeheer. Zodoende organiseert hij de renovatiewerkzaamheden aan de kerkgebouwen en houdt hierop toezicht. Ook onderhoudt hij de contacten met de huurders van de bijgebouwen en is hij verantwoordelijk voor de subsidieaanvragen en fondsenwerving. Als budgethouder van de locatieraad ziet hij toe op de inkomsten en uitgaven van de kerk en motiveert hij vrijwilligers voor de acties rondom Kerkbalans (gezamenlijke geldwervingsactie van 3 Nederlandse kerken voor de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken).

De heer J. (Hans) van Gelder (1944)
burgemeester Roland van Benthem met de heer Van Gelder

De heer Van Gelder verzorgt sinds 1983 de redactie en opmaak van het regionale kerkblad Onderweg. Gedurende 25 jaar heeft hij dit werk met veel toewijding verricht, totdat de mantelzorg voor zijn vrouw zijn volle aandacht nodig had. Sinds 2016 heeft hij dit werk weer opgepakt.

Ook steekt de heer Van Gelder veel tijd en energie in de vormgeving van de uitgaven van de Historische Kring Eemnes. Niet alleen het reguliere kwartaalblad, maar ook de boeken die de Kring uitgeeft, neemt hij onder handen.

Daarnaast heeft de heer Van Gelder ruim 7 jaar de redactie gedaan van de regionale uitgave van Stichting Tussen Vecht en Eem.

Lintjesborrel

Na de uitreiking was de traditionele jaarlijkse 'lintjesborrel'.

gedecoreerden met lintjescomit�
Op de foto: de gedecoreerden met het Lintjescomité
(de heer Van Gelder ontbreekt op deze foto, omdat hij de Koninklijke onderscheiding thuis kreeg)