Nieuws

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Eemnes zijn uitgebracht.

 • Gemeente Eemnes verpacht grasland per openbare inschrijving

  Het object grasland ligt in de Noordpolder en beslaat een oppervlakte van circa 6,5 hectare. De looptijd van de pacht is van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2026.

 • Verhoging tarief Nederlandse identiteitskaart

  Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd.

 • PAND TE HUUR aan de Noordersingel 6B

  Gemeente Eemnes zoekt een nieuwe huurder voor het pand aan de Noordersingel 6B. Het is een bedrijfsgebouw met een maatschappelijke bestemming.

 • Campagne 'Yes! Groener Eemnes!'

  Tijd voor actie! Veel gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland nemen maatregelen om inwoners te stimuleren hun tuin te vergroenen. Ook de gemeente Eemnes doet mee en lanceert dit jaar in samenwerking met Stichting Steenbreek de campagne: Yes! Groener Eemnes! Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over deze campagne. Doet u ook mee?

 • Aardgasvrij Eemnes: haalbaar, betaalbaar, sociaal en samen

  In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin staat in welke volgorde de wijken aardgasvrij kunnen worden, en welke duurzame warmtebronnen daarvoor het meest voor de hand liggen. Dit heet de Transitievisie Warmte.

 • Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam in de zomer

  Het Sociaal Wijkteam Eemnes houdt op dinsdag een inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur in het Huis van Eemnes. Vanwege de zomervakantie is er geen inloopspreekuur van 26 juli tot 6 augustus.

 • Onkruidbeheersing door middel van heet water

  Maandag 12 juli startte de pilot van SIGHT Landscaping om onkruid te beheersen met heet water.

 • Vaccinatie zonder afspraak in Huis van Eemnes

  Iedereen van 12 jaar en ouder kan met ingang van 19 juli op maandagmiddag tussen 14.00 uur en 17.00 uur zonder afspraak gevaccineerd worden in het Huis van Eemnes.

 • Dure woningmarktregio Amersfoort zet vaart achter woningbouw: 23.000 woningen erbij vóór 2030

  Om het woningtekort in de regio Amersfoort weg te werken, hebben 9 regiogemeenten, 2 provincies, 8 woningcorporaties en het Rijk met elkaar een woondeal gesloten, als addendum bij de woondeal voor de regio Utrecht. Dit is het startpunt van een langjarige samenwerking, met als resultaat dat er vóór het einde van 2030 23.000 woningen worden bijgebouwd in leefbare, bereikbare en duurzame buurten en wijken.

 • Cursus Politiek Actief

  Wilt u ook deelnemen aan de cursus Politiek Actief? Met deze cursus wil de gemeenteraad Eemnessers enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij of als gemeenteraadslid.

 • Tijdelijke oplossing Eembrug

  De Eembrug wordt al een poos geplaagd door diverse storingen De provincie heeft inmiddels opdracht gegeven om weer brugwachters in te zetten tot de boel duurzaam in orde is.

 • Snelheid autoverkeer Wakkerendijk nog zorgelijk

  ‘De vorig jaar uitgevoerde herinrichting van de Wakkerendijk betekent vooral meer veiligheid voor de fietsers. Met name in de 30km-zone’, dat vertelden bewoners van de Wakkerendijk tijdens een gesprek met wethouder Theo Reijn. Bewoners maakten de wethouder duidelijk dat de snelheid van het verkeer nog wel een zorgpunt is. ‘Vooral het landbouw- en vrachtverkeer rijdt veel harder dan toegestaan en dat zorgt voor geluidsoverlast en trillingen. Datzelfde geldt voor de lijnbussen van Connexxion.’

 • Vervolg aandachtsgebied stiltegebied en provinciale omgevingsverordening

  In maart 2020 nam de gemeenteraad van Eemnes de motie aan over het stiltegebied en de provinciale omgevingsverordening. In de motie roept de gemeenteraad het college op om alles in het werk te stellen om de vrijwaringszone rond het stiltegebied te laten schrappen uit de omgevingsverordening van de provincie Utrecht. Met name vanwege het effect op evenementen die in Eemnes plaatsvinden.

 • Uitreiking 4 Koninklijke Onderscheidingen in Eemnes

  Op vrijdag 2 juli 2021 kregen 4 inwoners uit Eemnes daadwerkelijk een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt van burgemeester Roland van Benthem. Op 26 april zijn ze al op een feestelijke manier op de hoogte gesteld van de Koninklijke Onderscheiding. Door de coronamaatregelen kan er nu wel een uitgebreide ceremonie plaatsvinden in het Huis van Eemnes. Burgemeester Roland van Benthem startte met een speech daarna droeg de dorpsdichter Anne Roozenboom een gedicht voor. Na afloop was er een toost met oranjebitter. De 4 gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • De Deel Eemnes nu ook een officiële trouwlocatie

  Eemnes heeft er sinds 1 juli 2021 een officiële trouwlocatie bij. Het is voor stellen die van plan zijn om een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan ook mogelijk om dit in De Deel te laten plaatsvinden. Hiervoor ondertekenden burgemeester Roland van Benthem en mevrouw Van der Wardt (De Deel) donderdag 1 juli 2021 een feestelijke overeenkomst.

 • Inwoners aan de slag met zelfbeheer

  Zelfbeheer is het vrijwillig onderhouden van een gedeelte van de openbare ruimte. Dat kan een boomspiegel zijn (stukje grond rond een boom in de stoep), plantenbak, plantsoentje of zelfs een hofje of speelplek. Op meerdere plekken in Eemnes doen bewoners enthousiast mee. Gisteren bezocht wethouder Theo Reijn bewoners van de Zaadkorrel. Samen met hen sloeg hij een bordje in de grond om te markeren dat die plek onderhouden wordt door bewoners. De komende periode volgen deze bordjes ook op andere plekken in het dorp.

 • Aanleg speelplekken

  Dit jaar (2021) gaan we een aantal speelplekken in Eemnes opknappen en/of veranderen. Begin dit jaar konden bewoners meedenken over de inrichting hiervan. Inmiddels zijn de nieuwe speeltoestellen besteld. De levering duurde iets langer dan normaal.

 • Opening vaccinatielocatie in Eemnes

  Op maandag 5 juli 2021 opent de GGD regio Utrecht (GGDrU) een vaccinatielocatie in het Huis van Eemnes, aan de Noordersingel 4 in Eemnes. In juli, augustus en september kunnen inwoners elke maandag hier een prik halen. Burgemeester Roland van Benthem: “Vaccineren werkt en is in 95% van de gevallen effectief. Dus kom gewoon die prik halen, nu ook in ons eigen Eemnes.”

 • BEL-gemeenten betonen eer aan veteranen

  Op zaterdag 26 juni is het Veteranendag. Wij zijn trots op onze veteranen en hun grote bijdrage aan vrede en veiligheid. Door de coronamaatregelen en de onzekerheid over de versoepelingen was het niet mogelijk een samenkomst te organiseren. Burgemeesters Joan de Zwart-Bloch, Roland van Benthem en Nanning Mol: “Toch is het belangrijk dat wij blijk van waardering geven voor hun inzet. Dat doen we dit jaar in stijl. Met legervoertuigen van Stichting ‘Het Gooi Bevrijd’ bezorgen wij bij de veteranen Blaricum, Eemnes en Laren een traditionele Indische maaltijd thuis. Daarnaast zullen ook de BEL-gemeenten dit jaar de Veteranenvlag uithangen.”

 • Stap verder met nieuwbouw sociale huurappartementen en starterswoningen

  Op de plek van de voormalige basisschool De Hink Stap Sprong in Eemnes worden nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om 29 sociale huurappartementen die verhuurd gaan worden door de Alliantie en 9 starterswoningen (koop).

 • Integrale controle industrieterrein Bramenberg

  Gemeente Eemnes, de politie en de belastingdienst voerden 2 juni een integrale controle uit op het industrieterrein Bramenberg. Tijdens deze integrale controle werd bij een aantal bedrijven verschillende aspecten bekeken zoals de naleving van milieu- en bouwvoorschriften en eventuele andere wettelijke overtredingen.

 • Voucherregeling Beleef en Bewonder! gaat 1 juni open

  Wilt u als bewoners- of vrijwilligersgroep aan de slag met een groen initiatief in uw omgeving? Dankzij de provincie Utrecht kunt u vanaf 1 juni weer de voucher ‘Beleef en Bewonder!’ aanvragen ter waarde van €500,- of €1.000,-. Dit is bedoeld voor projecten die de buurt vergroenen, droogte tegengaan, of zorgen voor betere waterberging. Voorbeelden hiervan zijn het planten van bomen, de aanleg van een vijver of het vergroenen van een schoolplein.

 • Eemnesser Namenboek

  Afgelopen zaterdag 29 mei nam burgemeester Roland van Benthem het eerste exemplaar van het Eemnesser Namenboek in ontvangst. In dit boek staan alle in Eemnes bekende - maar inmiddels ook (bijna) vergeten - namen van stukken grond, landerijen, wateren, straten, paden en huizen.

 • Sport- en Vrijwilligersavond 24 september 2021

  Na een jaar van afwezigheid vanwege de coronapandemie, vindt in 2021 weer de jaarlijkse Sport- en Vrijwilligersavond plaats, georganiseerd door het Comité Eemnesser Koeien Trofee in samenwerking met het gemeentebestuur.

 • Groot onderhoud kerktorens

  Vanaf eind mei vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Nicolaaskerk aan de Kerkstraat. Uit een inspectie van Monumentenwacht Utrecht bleek dat er groot onderhoud nodig is aan de Pieterskerk en Nicolaaskerk. Het gaat onder andere om metsel- en voegwerk van de torens. Er vinden ook schilder-, herstel- en reinigingswerkzaamheden aan de gevels plaats.

 • Diploma’s verkeersexamen uitgereikt

  Vandaag bezocht burgemeester Van Benthem de deelnemende scholen om de diploma’s voor het verkeersexamen uit te reiken. Aan dit examen deden de groepen 7 mee van de basisscholen Hobbitstee, Mariaschool, de Zuidwend en De 7-Sprong.

 • Spaarpaal Eemnes levert € 942,70 op voor goed doel

  Aan de Laarderweg in Eemnes hing van 29 maart tot 3 mei een spaarpaal. Dat is een snelheidsmeter die goed gedrag beloont: wie zich aan de snelheid hield, spaarde mee voor een goed doel. In Eemnes leverde dit een totaalbedrag op van € 942,70. Dit bedrag schenkt de gemeente Eemnes in zijn geheel aan Pax Kinderhulp. Vandaag overhandigde wethouder Theo Reijn hiervoor de waardecheque aan Ton Rigter (Pax Kinderhulp).

 • Voorkom aanmaning gemeentelijke belastingen

  Eind februari is een deel van de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen 2021 verzonden aan de inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren. Wie geen automatische incasso heeft voor deze aanslag, moest de aanslag op 30 april betaald hebben.

 • Gratis livestream: lunchpauzeconcert met Hobbema pianotrio

  Donderdag 20 mei om 12.30 uur speelt Hobbema pianotrio vanuit het Huis van Eemnes. De gemeente wil alle inwoners de mogelijkheid geven hiervan te genieten, daarom bieden we het concert gratis aan via een livestream.

 • Tips om een inbraak tijdens afwezigheid te voorkomen

  Ook al zijn we de afgelopen periode veel thuis, het betekent niet dat inbraken hiermee verdwenen zijn. Een inbreker kiest altijd de zwakste plekken dus zijn schuren en kelderboxen vaker het doelwit. Ook staan nu de vakanties weer voor de deur. Voor een inbreker biedt dat kans om een inhaalslag te maken.

 • Gemeentelijke aanslagen verstuurd

  Op 7 mei 2021 verstuurt de gemeente weer aanslagen van de gemeentelijke belastingen (o.a. OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing).

 • Onderzoeken grondwater centrum Eemnes

  In het centrum van Eemnes wordt de ligging en werking van het drainagesysteem onderzocht. De ondergrondse leidingen van het drainagesysteem, die normaal gesproken het overtollig grond- en regenwater afvoeren, werken op meerdere plaatsen niet even goed. De onderzoeken zijn nodig om de grondwaterproblemen in het centrum goed in beeld te krijgen en aan te pakken.

 • Rondje Geluk Eemnes

  In de maand mei organiseert een aantal inwoners uit Eemnes ‘Rondje Geluk’! Het is een buitenactiviteit, bedoeld als opkikkertje in deze moeilijke tijd waarin we niet te dicht bij elkaar mogen komen. Tijdens een wandeling of fietstocht kan iedereen genieten van geluksposters, kunstwerken en gedichten van Eemnesser kunstenaars en leerlingen van de basisscholen uit het dorp. Afgelopen zaterdag 1 mei gaf wethouder Wilma de Boer-Leijsma hiervoor de officiële aftrap.

 • 6 Koninklijke Onderscheidingen in Eemnes

  Op maandag 26 april kregen 6 inwoners uit Eemnes het nieuws dat ze een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Omdat een echtpaar uit Eemnes veel werkzaamheden verricht in Laren, ontvingen deze 2 inwoners een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Nanning Mol.

  De 6 gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Maatregelen eikenprocessierups

  De eikenprocessierups. U bent ´m vast niet vergeten. De rups kan in een eikenboom zitten en heeft brandharen. Om de groei van deze rupsen zoveel mogelijk te beperken, is bestrijding noodzakelijk. Vanaf dinsdag 11 mei is de gemeente hiermee gestart.

 • Gratis ontwikkelprogramma Educentre

  Opleidingen zijn ontzettend belangrijk voor uw ontwikkeling. Daarom bieden de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL) opleidingen, leerroutes en competentietesten aan voor inwoners. U kunt gratis en onbeperkt gebruikmaken van het online ontwikkelprogramma van Educentre.

 • Bereikbaarheid Sociaal Wijkteam tijdens de feestdagen

  In verband met de feestdagen is het Sociaal Wijkteam Eemnes op de volgende dagen telefonisch niet bereikbaar:

 • Sluitingsdagen Maatschappelijke Zaken

  Bij Maatschappelijke zaken kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp). In verband met corona is het loket in ieder geval tot 1 juni 2021 gesloten.

 • Horecaverzoeken

  De gemeente Eemnes ontving drie verzoeken voor het starten van een horecaonderneming (café) aan de Wakkerendijk. Het gaat om een verzoek voor een Ark in de haven bij de Wakkerendijk, een Schaapskooi iets noordelijker van de haven en een café achter de Wakkerendijk 42, met inrit aan de Stadwijksingel. Op 1 februari gaven de initiatiefnemers een toelichting op hun plannen aan de commissie Ruimte.

 • Schoonmaakbingo op zaterdag 20 maart

  Op zaterdag 20 maart 2021 is het Landelijke Opschoondag. Een mooie manier om de lente in te luiden. Vanwege corona dit jaar geen grote opschoon-evenementen met veel mensen, maar veel kleine acties dichtbij huis. Zo organiseren we in Eemnes een schoonmaakbingo. Ook schoonmaken doen we natuurlijk coronaproof en veilig.

 • Gezocht: stembureauleden en tellers

  Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. We zoeken nog kandidaten voor de functies van stembureaulid en teller. De gemeente betaalt hiervoor een vergoeding.

 • Woonbehoefteonderzoek

  In 2020 voerden we een Woonbehoefteonderzoek uit om de woonwensen van Eemnessers in beeld te brengen. Hieruit bleek dat er in onze gemeente veel gezinnen wonen (bijna 40%). Vooral gezinnen met kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Ook zijn er veel één- en tweepersoonshuishoudens van 55 tot 75 jaar. Er is sprake van vergrijzing die de komende jaren zal doorzetten. Het aantal gezinnen blijft naar verwachting redelijk stabiel.

 • Niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het weten

  De gemeente ontvangt soms signalen dat inwoners niet tevreden zijn over de dienstverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop inwoners door een medewerker van de gemeente zijn behandeld. Of u krijgt geen reactie van ons. Als u een klacht heeft dan kunt dit bij ons melden en kunnen wij ermee aan de slag. 

 • Let op: doe rechtstreeks zaken met de gemeente

  Toe aan een nieuw rijbewijs of paspoort? Maak hiervoor een afspraak via de officiële gemeentewebsite. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd kosteloos. Ook kunt u rechtstreeks via onze website een aantal producten aanvragen.

 • Oplevering graffitiproject skatebaan Eemnes

  Ongeveer 25 jongeren hebben de afgelopen periode gewerkt aan het graffitiproject bij de skatebaan in Eemnes. Op zaterdag 3 juli werd het resultaat gepresenteerd.