Nieuws

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Eemnes zijn uitgebracht.

 • Blauwtongvirus bij schapen

  Het Blauwtongvirus is een ziekte die momenteel ook schapen in onze gemeente treft.

 • Informatieve bijeenkomst: online veiligheid voor senioren

  Wij nodigen alle senioren van Eemnes van harte uit om deel te nemen aan de informatieve bijeenkomsten over online veiligheid. Tijdens de bijeenkomst worden essentiële onderwerpen behandeld, zoals het herkennen van frauduleuze sms-berichten en WhatsApp-verzoeken om geld. De gemeente wil senioren helpen zichzelf te beschermen tegen online gevaren.

 • Start verkoop Lindetuin fase 2B in Zuidpolder

  Centraal in Zuidpolder ligt het nieuwe woongebied Lindetuin. Op 21 september jl. is Van Wijnen online gestart met de verkoop van 20 woningen in fase 2B van dit woongebied. Wethouder Theo Reijn: ‘We blijven doorbouwen in Eemnes en dat is een goede zaak. In deze laatste fase van Lindetuin zie je weer een mooie mix van woningen voor verschillende doelgroepen. Zo blijven wij bouwen aan een ruime, gevarieerde wijk met veel groen. Een plek waar veel Eemnessers een passende woning vinden.

 • Toekomstplan voor buitengebied regio Eemland

  In het landelijk gebied van onze regio willen we veel. We willen weidevogels, open ruimte, agrarisch landschap (en daar een goede boterham mee kunnen verdienen), gezonde sloten, veilige afwatering, insecten en andere beestjes. Maar we willen er ook fijn wonen, werken en recreëren. Dat past niet allemaal in de beperkte ruimte die we hebben. Daarom moeten we met elkaar keuzes maken.

 • Eindelijk: Afscheidshuis Eemnes is een feit!

  Terwijl veel Eemnessers de afgelopen periode vakantie hadden, werd er op de Algemene begraafplaats aan de Laarderweg hard gewerkt aan de realisatie van het eigen afscheidshuis. Het afscheidshuis is een al langer bestaande wens van de inwoners van Eemnes.

 • Denk mee over verkeer in Eemnes: vul nu de online vragenlijst in

  Hoeveel ruimte krijgt de auto in het centrum van Eemnes? Hoe kunnen we fietsen aantrekkelijker maken? Wat voor parkeerbeleid gaan we voeren? Welke kansen liggen er voor deelvervoer? De ‘Verkeersvisie 2035’ geeft antwoord op deze en andere vragen over verkeer in en om Eemnes.

 • Week tegen Eenzaamheid

  Van 28 september tot en met 4 oktober is de Week tegen Eenzaamheid. Deze week staat ontmoeting centraal en er zijn allerlei activiteiten te doen in de BEL-gemeenten. Een actueel overzicht van alle activiteiten vindt u hieronder:

 • Concept Woonvisie met zorgcomponent 2024-2028 ter inzage

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de concept Woonvisie met zorgcomponent 2024-2028 ter inzage wordt gelegd voor inspraak.

 • Roland van Benthem opnieuw beëdigd als burgemeester van Eemnes

  Vanavond is Roland van Benthem opnieuw beëdigd als burgemeester van Eemnes. Van Benthem is sinds 2005 burgemeester van Eemnes en begint nu aan zijn 4de ambtstermijn. Hij is daarmee de langstzittende burgemeester in dezelfde gemeente van Nederland.

 • BAM Infra wint aanbesteding aanleg HOV-halte en uitbreiding afslag A27

  Voor de twee bereikbaarheidsprojecten van Eemnes (aanleg HOV-halte Eemnes en uitbreiding aansluiting A27) is vanuit oogpunt van efficiëntie een gezamenlijke aanbesteding gehouden. Van de vier geselecteerde marktpartijen hebben twee marktpartijen een aanbieding gedaan. Met de hoogste score voor het Plan van Aanpak en de laagste inschrijvingssom van € 7.180.000.-, waarvan € 5.235.000,- voor HOV en € 1.945.000,- voor de aansluiting A27, heeft BAM infra de aanbesteding gewonnen. In het Plan van Aanpak is er buitengewoon veel aandacht voor bereikbaarheid en veiligheid tijdens de uitvoering van de ingrijpende wegwerkzaamheden. In november van dit jaar starten de werkzaamheden.

 • Eerste kinderkunstroute in Eemnes!

  Op zondag 3 september is de achtste kunstroute ‘Een Dijk van Kunst en Cultuur’. De route loopt via de Wakkerendijk en de Meentweg. Nieuw dit jaar: een kunstroute van- en voor kinderen!

 • Miljoen extra om starters te helpen een huis te kopen in Eemnes

  Om starters te helpen bij de financiering van hun eerste koophuis, biedt de gemeente Eemnes al jaren de starterslening aan. Met het succes van de afgelopen jaren is de bodem van het geldpotje opnieuw in zicht. Omdat in september 12 nieuwe starterswoningen in ‘de Lindetuin’ in Zuidpolder in de verkoop gaan, vraagt het college aan de gemeenteraad om het beschikbare budget aan te vullen.

 • Onderzoek beschermde diersoorten in Eemnes

  Vanaf augustus laat de gemeente onderzoek doen naar beschermde diersoorten in de wijk, zoals verschillende soorten vleermuizen en gierzwaluwen. Deze dieren zijn vooral actief in de avond en nacht. Onderzoekers zijn daarom in die tijden aan het werk.

 • Winnaars gezocht voor de Eemnesser Koeien Trofee 2023

  Kent u sporters en vrijwilligers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan Eemnes op maatschappelijk of sportief gebied? Meld ze nu aan!

 • Jongerenplek bij Te Veenweg Zuid

  Sinds vorig jaar heeft Eemnes een jeugdraad. Hier nemen 10 jonge Eemnessers aan deel die met de gemeente overleggen over allerlei onderwerpen. Eén van de onderwerpen is het creëren van ontmoetingsplekken voor jongeren. Want naast de skatebaan bij het Huis van Eemnes zijn er weinig andere plekken voor de jeugd om samen te komen.

 • Bekendmaking Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

  Op 14 juli 2023 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 vastgesteld.

 • Uitnodiging: beëdiging burgemeester Roland van Benthem

  Op maandag 4 september wordt Roland van Benthem door de commissaris van de Koning, de heer J. H. (Hans) Oosters, beëdigd als burgemeester van de gemeente Eemnes. Dit vindt plaats in een buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis van Eemnes

 • Oplevering Hink Stap Sprong Eemnes

  Op 21 augustus is de oplevering van de 29 sociale huurappartementen en 9 grondgebonden koopeengezinswoningen Hink Stap Sprong in Eemnes feestelijk gevierd door de nieuwe bewoners, omwonenden en alle betrokken partijen.
  Wethouder Theo Reijn, Alliantie-directeur Joan van der Burgt, en Erik Vos, regiodirecteur Heijmans Huizen overhandigden een sleutelkastje aan Yoshi Verwoert, een van de nieuwe bewoners.
  Dit sleutelkastje bevat oude sleutels van de basisschool die stond op de plek waar nu de nieuwe woningen staan. Het kastje wordt opgehangen ter herinnering aan deze tijd in de hal van het appartementengebouw.

 • Sociale kaart Blaricum, Eemnes en Laren beschikbaar

  Goed nieuws! De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben een boekje gemaakt over zorg en ondersteuning in onze drie gemeenten. In dit boekje vindt u informatie over bewegen, ontmoeten en financiële ondersteuning. Ook worden verschillende organisaties genoemd die activiteiten aanbieden.

 • Laadpalen elektrisch rijden

  Een oplaadpaal voor uw elektrische auto aanvragen? Dat kan. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst met MRA-Elektrisch (MRA-E).

 • Veel interesse op informatieavond Lindetuin fase 2A, Zuidpolder

  De verkoop van 21 woningen in Lindetuin fase 2A is online gestart op 13 juli jl. In aansluiting daarop was er op dinsdag 18 juli een drukbezochte informatieavond in het Huis van Eemnes.

 • Femke Plat nieuwe directeur BEL Combinatie

  Op 1 september 2023 start Femke Plat als nieuwe directeur van de BEL Combinatie. De BEL Combinatie is een ambtelijke organisatie waar circa 200 medewerkers werken voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

 • Unieke burgerraadpleging schone energie in Eemnes

  Wethouder René ten Have (Duurzaamheid) roept alle Eemnessers op om mee te doen aan de unieke burgerraadpleging over schone energie.

 • BEL-gemeenten huldigen Nijmeegse Vierdaagse lopers

  Een aantal inwoners uit Blaricum, Eemnes en Laren loopt de Nijmeegse Wandelvierdaagse mee (18 t/m 21 juli). De BEL-gemeenten zijn trots op deze sportieve inwoners en organiseren een huldigingsmoment.

 • Veiligheidsmonitor 2023 gaat van start

  Heb je last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij jou ingebroken? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan inwoners van onze gemeente. Inwoners zijn via een steekproef geselecteerd om mee te doen aan de vragenlijst.

 • Afsluiting A27 richting Almere tussen knooppunt Eemnes en afrit Zeewolde

  Rijkswaterstaat voert van vrijdag 14 juli 21.00 uur tot maandag 17 juli 05.00 uur diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan de A27 tussen knooppunt Eemnes en afrit Zeewolde (36) in de richting van Almere. De werkzaamheden bestaan onder andere uit asfalteren, het aanbrengen van detectielussen en belijning, maaien en het opruimen van zwerfafval. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd tot 20 minuten.

 • Onze nieuwe vacaturewebsite www.werkenvoorBEL.nl is live!

  Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in je carrière en wil je graag werken voor de drie prachtige dorpen Blaricum, Eemnes en Laren? Kijk dan gauw op onze nieuwe website.

 • Zomeractiviteiten voor kinderen in de BEL-gemeenten

  Deze zomer zijn er weer allerlei leuke activiteiten te doen voor kinderen in de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren!

 • Persoonsgegevens gedeeld

  De BEL Combinatie voert werkzaamheden uit voor 3 gemeenten: Blaricum, Eemnes en Laren. Op 5 juli 2023 was er een storing in een informatiesysteem van burgerzaken en is er handmatig een lijst met persoonsgegevens naar één extern mailadres gestuurd. Hierdoor zijn deze persoonsgegevens bij iemand terecht gekomen voor wie het niet was bedoeld. Dit wordt een datalek genoemd. De ontvanger van de mail heeft de mail met de gegevens direct verwijderd. Hiermee is het datalek hersteld.

 • Start verkoop Lindetuin fase 2 in Zuidpolder, Eemnes

  Op 13 juli 2023 start Van Wijnen online de verkoop van 21 energiezuinige woningen in Lindetuin fase 2A, centraal in Zuidpolder. In september gaat Lindetuin fase 2B in verkoop met nog eens 20 woningen. Wethouder Theo Reijn: ‘We blijven doorbouwen in Eemnes en dat is een goede zaak. Opnieuw komen er 21 woningen in woonwijk Lindetuin in verkoop. En ook nu weer een mooie mix aan woningen. Zo blijven wij bouwen aan een gevarieerd woongebied, voor jong en ouder, voor gezinnen en singles met volop ruimte, speelplekken en groen.’

 • Werkzaamheden watergang achter Huis van Eemnes

  Op donderdag 6 juli start Loonbedrijf Post met werkzaamheden om de watergang achter het Huis van Eemnes te verbreden. Hierdoor is het wandelpad achter het Huis van Eemnes enkele dagen beperkt bereikbaar.

 • Storm- en wateroverlast

  Het KNMI waarschuwt vandaag voor zeer zware windstoten. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

 • Laadpalen elektrisch rijden

  30 juni 2023

  Wilt u een oplaadpaal voor uw elektrische auto aanvragen? Dat kan. De gemeente Eemnes heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met MRA-Elektrisch (MRA-E).

 • De Adviesraad Sociaal Domein HBEL zoekt nieuwe leden!

  Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over werken, opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. De Adviesraad Sociaal Domein HBEL denkt hierover mee en adviseert de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL).

 • BEL-gemeenten betonen eer aan veteranen

  Op zaterdag 10 juni was de BEL-veteranendag in het Vitusgebouw in Blaricum. Met het organiseren van deze dag tonen de BEL-gemeenten hun waardering voor de inzet tijdens oorlogs- en vredesmissies van de veteranen. Wij zijn trots op onze veteranen en hun grote bijdrage aan vrede en veiligheid.

 • Nederlandse nationaliteit voor meneer Yeung

  Op donderdag 1 juni kreeg meneer Yeung, in bijzijn van zijn familie, de Nederlandse Nationaliteit. Hij komt uit China, woont sinds 1994 in Nederland en sinds enkele jaren in Eemnes.

 • Nederlandse nationaliteit voor mevrouw Florentino en dochter

  Op 26 mei kregen mevrouw Florentino en haar dochter, in het bijzijn van familie, de Nederlandse nationaliteit. Ze komen uit de Dominicaanse Republiek en wonen sinds 2019 in Nederland.

 • Informatieavond nieuw woongebied Lindetuin fase 1 in Zuidpolder, Eemnes

  Maandag 22 mei 2023 bezocht een mix van belangstellenden van diverse leeftijden de informatieavond van Lindetuin, fase 1. Op de informatieavond stelden de bezoekers gericht vragen over de verschillende woningtypes die men tevoren al online had kunnen bekijken. De maquette, brochures en woningoverzichten zijn uitgebreid bekeken en enthousiast besproken.

 • MetMaya biedt specialistische jeugdhulp in de regio Amersfoort vanaf 2024

  Dichterbij huis passende hulp en ondersteuning krijgen. Betere samenwerking tussen hulpverleners, vaste gezichten en voorkomen van uithuisplaatsingen. In de regio Amersfoort is dat de ambitie voor kinderen, jongeren en gezinnen. Vanaf 1 januari 2024 realiseren de gemeenten deze ambitie met MetMaya. Deze jeugdhulporganisatie verzorgt de komende negen jaar alle specialistische jeugdhulp in de regio. Donderdag 1 juni tekenden de gemeenten in de regio Amersfoort de overeenkomst.

 • Eerste maaironde in de polder gestart

  Deze week is gestart met de eerste maaironde van de bermen in de polder. Dit maaien gebeurt drie keer per jaar. De tweede ronde is eind juli, de derde en laatste van het jaar in oktober. Het maaibeleid is opgesteld in samenspraak met agrariërs en natuurorganisaties.

 • Burgerraadpleging over energie en duurzaamheid

  De gemeente wil graag weten hoe u als inwoner denkt over de thema’s energie en duurzaamheid. De gemeenteraad heeft hier recent toe besloten. Wij horen graag van inwoners en alle andere belanghebbenden hoe zij denken over verduurzaming van de gemeente via verschillende energiebronnen. Denk aan windenergie, (particuliere) zonnepanelen, isolatie, (aard)warmte en heel veel meer.

 • Bekendmaking verlenen besluit T.V. Eemnes, Noordersingel 2

  B&W hebben op 30 mei 2023 een vergunning verleend aan Tennisvereniging Eemnes in het kader van de Wet milieubeheer. De vergunning betreft het ambtshalve maatwerkvoorschriften stellen voor de huidige situatie van T.V. Eemnes. Dit betreft de situatie met negen tennisbanen en één kleinere tennisbaan. Dit besluit heeft geen betrekking op padel.

 • BEL-gemeenten betonen eer aan veteranen

  Op zaterdag 10 juni is het BEL-veteranendag in Blaricum. Ieder jaar wordt de BEL-veteranendag in een andere BEL-gemeente gevierd. Wij zijn trots op onze veteranen en hun grote bijdrage aan vrede en veiligheid.

 • Kleur en fleur in het centrum

  Sinds kort hangen er in het centrum weer kleurrijke bloembakken. De bakken zijn gevuld met een bijzondere mix van bloemen die het hele zomerseizoen aantrekkelijk zijn voor insecten.

 • Uitdagend financieel perspectief gemeente Eemnes

  Mogelijk heeft u iets gelezen in de nieuwsbladen over de donkere financiële wolken voor de gemeente Eemnes de komende jaren. Vorig jaar was er nog sprake van een positief beeld. Wat is er aan de hand?

 • Eigen afscheidshuis in Eemnes

  Eemnes krijgt met ingang van 15 september de beschikking over een eigen afscheidshuis in de gemeente. Dit afscheidshuis is gevestigd op de Algemene begraafplaats in Eemnes en komt hiermee tegemoet aan een lang geuite wens van de inwoners van de gemeente.

 • Lindetuin: start verkoop fase 1, Zuidpolder- Eemnes

  Maandag 15 mei 2023 is Heijmans gestart met de online verkoop van 21 energiezuinige woningen in fase 1 van het nieuwe woongebied Lindetuin.

 • Nieuwbouw De Hilt officieel van start

  Met het dichtschuiven van een plantgat gaf wethouder Theo Reijn donderdag 11 mei 2023 het officiële startsein voor de bouw van De Hilt. Het nieuwbouwproject bestaat uit een mix aan grondgebonden woningen, appartementen en levensloopbestendige woningen. Op de locatie stond tot voor kort het multifunctionele centrum De Hilt.

 • Sleuteloverdracht woongebied Het Plukveld in Zuidpolder

  ‘Veel geluk en woonplezier in je nieuwe huis’! Met deze woorden overhandigde wethouder Theo Reijn op 4 mei jl. symbolisch de sleutel aan een kersverse bewoonster van Het Plukveld. Hiermee is de oplevering van de woningen van Van Wijnen in dit woongebied officieel gestart. ‘Prachtig om weer een mooie woning in Zuidpolder over te dragen aan een blije koper’, lacht Rogier Meeuse, ontwikkelaar bij Van Wijnen. Eind mei start bouwer Heijmans met de oplevering van haar woningen in dit gebied.

 • Vragen over belastingbetaling

  Bij een aantal inwoners blijkt onlangs per abuis de betaling van de gemeentelijke belastingen te zijn teruggestort op de bankrekening.

 • Insectenhotel voor Ruijtershof, Zuidpolder

  Wethouder Theo Reijn van Eemnes onthulde op 26 april een insectenhotel aan de Hoogeboomstraat, samen met bewoners van woonwijk Ruijtershof.

 • Huurwoningen Plukveld (Zuidpolder): inschrijven mogelijk tussen 5 en 9 mei 2023

  De Zuidpolder is een rustige wijk met een dorps karakter. De woningen zijn duurzaam en comfortabel. De vraag naar huurwoningen is groot en neemt de komende jaren verder toe. Gemeente Eemnes en de Alliantie willen meer mensen aan een betaalbare en passende woning helpen. Daarom worden er extra woningen gebouwd. De bouw van de woningen startte in het laatste kwartaal van 2022.

 • Gemeente en Eemnes Energie slaan handen ineen voor een duurzamer Eemnes

  Wethouder Duurzaamheid René ten Have en de voorzitter van Eemnes Energie Sven Lankreijer ondertekenden onlangs een prestatieovereenkomst voor de verdere verduurzaming van Eemnes. Een mooie stap vooruit in de goede samenwerking tussen beide partijen.

 • 5 Koninklijke onderscheidingen in Eemnes

  5 inwoners van Eemnes ontvingen dit jaar een Koninklijke onderscheiding. 4 van hen kregen deze persoonlijk uitgereikt, op woensdag 26 april. Eén gedecoreerde (mevrouw Lemstra) was aanwezig via een videogesprek en ontvangt haar lintje later. Alle gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Aanbeveling herbenoeming burgemeester Van Benthem

  De gemeenteraad van Eemnes wil Roland van Benthem laten herbenoemen als burgemeester van Eemnes. De derde ambtstermijn van de burgemeester eindigt op 1 september 2023.

 • Echtpaar Hennekes 65 jaar getrouwd

  Burgemeester Roland van Benthem bracht donderdag 13 april een felicitatiebezoek aan echtpaar Hennekes voor hun 65-jarig huwelijksjubileum.

 • Tegels eruit, groen erin: NK Tegelwippen

  De BEL-gemeenten dagen bewoners en elkaar uit om voor 31 oktober zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. De 3 gemeenten doen dat zelf ook in de openbare ruimte. Ruim 150 Nederlandse gemeenten zijn dit jaar de strijd aangegaan om de tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen.

 • Op deze dagen is het BEL-kantoor en de gemeentewerf gesloten

  Let op! op de volgende (feest)dagen is het BEL-kantoor en de gemeentewerf (Zuidersingel 2) gesloten:

 • Nederlanderschap voor mevrouw Haidari

  Op 31 maart kreeg Shirin Haidari, in het bijzijn van haar familie, het Nederlanderschap door optie.

 • Hoogste punt woningen Hink Stap Sprong bereikt

  Op de locatie van voormalige basisschool Hink Stap Sprong aan de Aartseveen 96 in Eemnes, bouwt woningcorporatie De Alliantie 29 sociale huurappartementen en 9 grondgebonden koopeengezinswoningen. De bouw loopt voorspoedig en het hoogste punt is inmiddels bereikt.

 • Steeds meer Eemnessers vinden een passende woning

  Eén van de uitgangspunten uit de woonvisie van Eemnes is dat we iedere Eemnesser een passende woning willen bieden. In 2023 komen er in Eemnes maar liefst ruim 100 sociale huurwoningen beschikbaar. Dit aantal bestaat uit 8 tiny houses aan de Barbeelstraat, 12 sociale huurwoningen in Het Plukveld (Zuidpolder) en 29 appartementen bij Hink Stap Sprong die in de nieuwbouwprojecten worden opgeleverd. Aangevuld met 14 huurwoningen die kopers van een woning in Het Plukveld achterlaten. Ook de doorstroomregeling ‘Van Groot Naar Beter’ blijkt een succes. Doordat woningzoekenden zijn door verhuisd naar een kleinere, passende woning binnen Eemnes zijn er 8 grote eengezinswoningen vrijgekomen. Daarnaast is er nog het reguliere aanbod van ongeveer 30 huurwoningen per jaar.

 • Nederlandse nationaliteit voor mevrouw Allou

  Op 22 maart 2023 is Tala Allou in het gemeentehuis van Eemnes genaturaliseerd. Mevrouw Allou komt uit Syrië en woont sinds 2016 in Nederland.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Eind maart ontvangt u uw aanslag voor de lokale belastingen. Volgens de planning is dat op 28 of 29 maart. Ontvangt u digitale post via MijnOverheid en heeft u de gemeente Eemnes aangevinkt? Dan kunt u de aanslag eerder verwachten.

 • Rioolonderzoeken aan de Laarderweg

  Op de Laarderweg, tussen de rotonde Noorder/Zuidersingel en de Braadkamp, wordt van maandag 27 tot en met 30 maart het rioolstelsel geïnspecteerd.

 • Nederlandse nationaliteit voor mevrouw Fiori Angesom

  Op 17 maart 2023 is mevrouw Fiori Angesom in het gemeentehuis van Eemnes, in het bijzijn van haar gezin, genaturaliseerd.

 • Meer én betaalbare woningen in Eemnes door nieuwe woondeal

  Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties in de Regio Amersfoort zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van 27.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Gemeenten zetten zich in voor twee derde betaalbare nieuwbouwwoningen (sociale- en middenhuurwoningen en goedkopere koopwoningen). Op 13 maart ondertekenden alle partijen de Woondeal Regio Amersfoort 2022 t/m 2030. Namens de gemeente Eemnes tekende wethouder Theo Reijn. Met deze ondertekening gaan de partijen een langjarige samenwerking aan.

 • Voornemen tot overdracht gemeentegrond

  De gemeente Eemnes is van plan om een overeenkomst te sluiten over twee gemeentegronden. Het gaat in totaal om ongeveer 48 m2. De gemeente Eemnes is van plan de gronden te verkopen aan Stedin Netbeheer. Het bedrijf kan hierdoor zogeheten transformatorstations realiseren voor de elektriciteitsvoorziening in de omgeving.

 • Productie tijdelijke woningen Barbeelstraat van start

  Op het terrein van het voormalige gronddepot komen 32 appartementen voor Oekraïense vluchtelingen en 8 tiny houses voor Eemnesser starters op de woningmarkt. Deze week ging de productie van de eerste module voor de appartementen van start. Deze hoogwaardige prefab-woningen worden buiten Eemnes door Ursem Modulaire Bouwsystemen in Wognum geproduceerd en vervolgens door Heddes Bouw & Ontwikkeling op locatie gemonteerd tot een gebouw.

 • Lokale omroep in de BEL-gemeenten

  Stichting lokale omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren is voor 5 jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten Blaricum, Eemnes, Hilversum, Huizen en Laren. Deze periode van 5 jaar is met terugwerkende kracht ingegaan op 8 december 2018 en eindigt op 8 december 2023.

 • Voornemen tot tijdelijke overdracht gemeentegrond

  De gemeente Eemnes is van plan om een overeenkomst te sluiten over twee gemeentegronden. Het gaat in totaal om ongeveer 24 m2. Het is ter vestiging van een tijdelijk recht van opstal aan Delta Fiber Netwerk B.V. voor 15 jaar. Hierdoor kan het bedrijf hier zogeheten Point of Presence (PoP-stations) realiseren voor een glasvezelnetwerk of andere telecommunicatiedoeleinden.

 • Een BEST-tas cadeau!

  Vanaf 8 november ontvangen alle huishoudens in Eemnes een BEST-tas. Samen met Nederland Schoon en KringloopCentrum Eemnes biedt de gemeente deze tas aan. De BEST-tas is er voor spullen die u niet meer gebruikt.

 • Vandalisme in Eemnes

  In de afgelopen periode heeft de gemeente Eemnes twee vormen van vandalisme geconstateerd. Het gaat om het bestickeren van honderden objecten uit de openbare ruimte (met name in de Noordbuurt) en het plaatsen van beledigende teksten op bankjes en bebording in het buitengebied. Het gaat hierbij niet alleen over uitingen vanwege boerenprotesten, ook zijn er andere actiegroepen die objecten in de openbare ruimte gebruiken om een mening te geven. Bijvoorbeeld door bankjes te bekladden die in de buitenruimte staan. Deze vormen van vandalisme accepteert de gemeente niet.

 • Inspiratiebijeenkomst positieve gezondheid en informele kracht

  De inspiratiebijeenkomst van 15 november is in overleg met de organisatoren verplaatst naar 7 februari 2023 van 15.00 tot 18.00 uur in het Huis van Eemnes (Noordersingel 4, Eemnes). Binnenkort kunt u zich voor deze bijeenkomst aanmelden via een aanmeldformulier. Zet de nieuwe datum alvast in de agenda.

 • Aandacht voor mantelzorg

  Mantelzorgers zijn onzichtbare helden, die het verdienen om in de schijnwerpers te worden gezet. Dat willen we graag doen door het aanbieden van een aantal gezellige en ontspannende activiteiten rond de dag van de Mantelzorg in de week van 7 november.

 • Match in Eemnes voor ‘Kamers met Aandacht’

  Jongeren die op eigen benen willen staan, maar een beperkt sociaal vangnet hebben, kunnen via Kamers met Aandacht gekoppeld aan mensen die een kamer in huis over hebben. Voor Roos uit Eemnes is dit onlangs gelukt!

 • Integrale ondermijningsactie in het havengebied van Eembrugge

  24 augustus 2022

  Op woensdag 3 augustus vond een integrale schouw en voorlichtingsactie in het kader van ondermijning in het havengebied van Eembrugge plaats. Medewerkers van de gemeente Eemnes, in samenwerking met gemeente Baarn, politie en RIEC Midden-Nederland gingen in gesprek met ondernemers, bewoners en recreanten. Er werden geen ondermijningsactiviteiten vastgesteld. Eén object zal in het kader van reguliere handhaving nader worden onderzocht.

 • Nijntje beweeglessen bij De Zuidwend Eemnes

  Een prachtige ochtend met veel speelplezier tijdens de lessen van het Nijntje Beweegdiploma. Wethouder René ten Have ging langs bij OBS De Zuidwend waar kinderen van de groepen 1 en 2 aan de beweeglessen meededen. Het is onderdeel van het Sportakkoord en de buurtsportcoaches verzorgen het programma.

 • Brug Eemnesservaart voor landbouwverkeer

  In 2020 is de Wakkerendijk opgeknapt. Tijdens deze werkzaamheden werd zwaar landbouwverkeer omgeleid via een tijdelijke brug over de Eemnesservaart. De tijdelijke brug – inmiddels weer weggehaald – beviel zo goed dat het aanleiding gaf om onderzoek te doen naar de haalbaarheid en aanleg van een definitieve brug op deze plek.

 • Herdenking 4 mei

  Vandaag konden we als vanouds samen stil staan bij de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en alle mensen die als gevolg van oorlog en vredesmissies zijn omgekomen. De herdenking vond plaats bij het Vrijheidsmonument op het Plantsoen.

 • Vier Koninklijke Onderscheidingen in Eemnes

  Op dinsdag 26 april 2022, tijdens de lintjesregen, ontvingen 4 inwoners van Eemnes een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Roland van Benthem. 3 gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 1 gedecoreerde tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Oekraïne: hulp & opvang

  Op deze pagina's vindt u meer informatie voor Oekraïense vluchtelingen in Eemnes en iedereen die zich voor hen wil inzetten.

 • Hulp aan Oekraïners

  De gebeurtenissen in Oekraïne raken ook onze inwoners. Er zijn de afgelopen dagen ontzettend veel hulpacties opgestart. Van kleine, particuliere initiatieven tot zeer grootschalige hulpverlening van wereldwijd opererende organisaties.

 • In gesprek met een zorgprofessional over corona?

  Bel 0800 7707707.

 • Tijdelijke sluiting vaccinatielocatie Eemnes verlengd tot 1 februari

  Half december zijn de dichtbijlocaties, zoals de vaccinatielocatie in Eemnes, tijdelijk gesloten door GGD regio Utrecht zodat zij zich kunnen richten op de (versnelde) boostercampagne. Deze sluiting wordt verlengd tot 1 februari 2022.

 • Ga de uitdaging aan: geen alcohol in januari

  IkPas gaat op 1 januari weer van start. Bij deze landelijke actie worden mensen opgeroepen een maand geen alcohol te drinken. Deelnemers worden zich zo bewuster van hun eigen drinkgewoonten en kunnen zelf ervaren hoe het is om een tijdje alcoholvrij te leven.

 • Ontsteken verlichting skûtsje Lutgerdina

  Donderdagavond 9 december is de verlichting van het skûtsje Lutgerdina voor de 6de keer ontstoken. Locoburgemeester Theo Reijn was samen met voorzitter Ties Dammers bij dit speciale moment aanwezig. De boot ligt verlicht aan het evenemententerrein aan de Wakkerendijk.

 • Ruim 60 nieuwe fietsprojecten in de regio Amersfoort

  De fiets moet hét alternatief voor de auto worden in de regio Amersfoort bij verplaatsingen tot 15 km. Op 9 december ondertekenden de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg een intentieovereenkomst voor het uitvoeren van ruim 60 nieuwe regionale fietsprojecten in de komende 10 jaar. De eerste 20 projecten staan al gepland voor de aankomende twee jaar. De ondertekening vormt het startsein voor de zeven gemeenten om met elkaar samen te werken aan het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk, variërend van de aanleg van fietsstraten tot het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid. De gemeenten krijgen daarbij praktische en financiële ondersteuning van de provincie Utrecht.

 • Week tegen de Kindermishandeling

  Op 15 november start de Week tegen Kindermishandeling. Op dit moment groeit 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Wij hebben allemaal de verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten.

 • Week van de Pleegzorg

  In Nederland kunnen 23.000 kinderen niet thuis wonen omdat het daar niet veilig en stabiel is. Ieder jaar zijn er 3.500 nieuwe pleegouders nodig om alle kinderen die niet thuis kunnen wonen een stabiele omgeving te bieden. Tijdens de Week van de Pleegzorg, van 3 november t/m 10 november 2021 wordt hier aandacht voor gevraagd.

 • Aanpak asbestdaken

  De gemeente is in 2021 gestart met de aanpak van asbestdaken. Asbest is schadelijk voor de gezondheid en de gemeente wil asbest uit de omgeving hebben. Het gaat vooral om kleine daken, zoals schuurdaken.

 • Volgende stap naar aardgasvrij Eemnes op 14 september 2021

  In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Ook in Eemnes zullen we tussen nu en 2050 overstappen. Het overstappen naar duurzame warmte doen we buurt voor buurt. Hoe we dat gaan doen staat in de Transitievisie Warmte.

 • Uitreiking 4 Koninklijke Onderscheidingen in Eemnes

  Op vrijdag 2 juli 2021 kregen 4 inwoners uit Eemnes daadwerkelijk een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt van burgemeester Roland van Benthem. Op 26 april zijn ze al op een feestelijke manier op de hoogte gesteld van de Koninklijke Onderscheiding. Door de coronamaatregelen kan er nu wel een uitgebreide ceremonie plaatsvinden in het Huis van Eemnes. Burgemeester Roland van Benthem startte met een speech daarna droeg de dorpsdichter Anne Roozenboom een gedicht voor. Na afloop was er een toost met oranjebitter. De 4 gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Stap verder met nieuwbouw sociale huurappartementen en starterswoningen

  Op de plek van de voormalige basisschool De Hink Stap Sprong in Eemnes worden nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om 29 sociale huurappartementen die verhuurd gaan worden door de Alliantie en 9 starterswoningen (koop).

 • 6 Koninklijke Onderscheidingen in Eemnes

  Op maandag 26 april kregen 6 inwoners uit Eemnes het nieuws dat ze een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Omdat een echtpaar uit Eemnes veel werkzaamheden verricht in Laren, ontvingen deze 2 inwoners een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Nanning Mol.

  De 6 gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Bereikbaarheid Sociaal Wijkteam tijdens de feestdagen

  In verband met de feestdagen is het Sociaal Wijkteam Eemnes op de volgende dagen telefonisch niet bereikbaar:

 • Horecaverzoeken

  De gemeente Eemnes ontving drie verzoeken voor het starten van een horecaonderneming (café) aan de Wakkerendijk. Het gaat om een verzoek voor een Ark in de haven bij de Wakkerendijk, een Schaapskooi iets noordelijker van de haven en een café achter de Wakkerendijk 42, met inrit aan de Stadwijksingel. Op 1 februari gaven de initiatiefnemers een toelichting op hun plannen aan de commissie Ruimte.

 • Schoonmaakbingo op zaterdag 20 maart

  Op zaterdag 20 maart 2021 is het Landelijke Opschoondag. Een mooie manier om de lente in te luiden. Vanwege corona dit jaar geen grote opschoon-evenementen met veel mensen, maar veel kleine acties dichtbij huis. Zo organiseren we in Eemnes een schoonmaakbingo. Ook schoonmaken doen we natuurlijk coronaproof en veilig.

 • Gezocht: stembureauleden en tellers

  Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. We zoeken nog kandidaten voor de functies van stembureaulid en teller. De gemeente betaalt hiervoor een vergoeding.

 • Niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het weten

  De gemeente ontvangt soms signalen dat inwoners niet tevreden zijn over de dienstverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop inwoners door een medewerker van de gemeente zijn behandeld. Of u krijgt geen reactie van ons. Als u een klacht heeft dan kunt dit bij ons melden en kunnen wij ermee aan de slag. 

 • Let op: doe rechtstreeks zaken met de gemeente

  Toe aan een nieuw rijbewijs of paspoort? Maak hiervoor een afspraak via de officiële gemeentewebsite. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd kosteloos. Ook kunt u rechtstreeks via onze website een aantal producten aanvragen.