Nieuws

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Eemnes zijn uitgebracht.

 • Burgerzaken geen avondopenstelling van 18 juli t/m 22 augustus

  Van 18 juli t/m 22 augustus vervalt de maandagavondopenstelling van Burgerzaken in het BEL-kantoor. Burgerzaken is in die periode op maandag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs, uittreksel uit de Basisregistratie Personen, legalisatie handtekening et cetera.

 • Brug Eemnesservaart voor landbouwverkeer

  In 2020 is de Wakkerendijk opgeknapt. Tijdens deze werkzaamheden werd zwaar landbouwverkeer omgeleid via een tijdelijke brug over de Eemnesservaart. De tijdelijke brug – inmiddels weer weggehaald – beviel zo goed dat het aanleiding gaf om onderzoek te doen naar de haalbaarheid en aanleg van een definitieve brug op deze plek.

 • Start bouw 29 sociale huurappartementen Hink Stap Sprong

  Op 23 juni 2022 gaven wethouder Theo Reijn, Alliantie-directeur Joan van der Burgt, en Erik Vos, regiodirecteur Heijmans Huizen, samen met omwonenden het startsein voor de bouw van 29 sociale huurappartementen op de locatie Hink Stap Sprong in Eemnes. Zij stopten een tijdcapsule in de grond op de plek waar straks de nieuwe woningen staan. Alle aanwezigen hebben zo deze nieuwe woonplek gemarkeerd met hun wensen, ideeën en gedachten.

 • Online verlengen rijbewijs vanaf 1 juli mogelijk

  Eenvoudig, veilig en snel online uw rijbewijs verlengen? Dat is vanaf 1 juli 2022 in de BEL-gemeenten mogelijk. Een rijbewijs kan dan online worden verlengd via de website van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). U kunt dit rijbewijs vervolgens al na 2 werkdagen ophalen op het gemeentehuis.

 • Extra maatregelen aan Wakkerendijk

  In 2020 is de Wakkerendijk opnieuw ingericht nadat de gemeente uitgebreid heeft gesproken met bewoners en belangenorganisaties. Een jaar na de uitvoering is het effect van de herinrichting geëvalueerd. De gemeente laat deze week meerdere maatregelen uitvoeren die voortkomen uit deze evaluatie.

 • Moestuin Eemnes officieel geopend!

  Dankzij de hulp van vrijwilligers en maatschappelijke partners ligt er in Eemnes een prachtige moestuin aan het Wilgenpad bij de RK Nicolaaskerk. Burgemeester Van Benthem verrichtte de opening op dinsdag 21 juni door een Malus Domestica, beter bekend als de appelboom, te planten. De moestuin komt voort uit het Lokaal Preventie-akkoord en is bedoeld om een gezonde leefstijl te stimuleren en plek voor ontmoeting te bieden.

 • Weer Eemnesser Koeien Trofee in 2022!

  De Eemnesser Koeien Trofee bestaat dit jaar 25 jaar. Dit jubileumjaar wordt, na 2 jaar afwezigheid vanwege de coronamaatregelen, de draad weer opgepakt. Het Comité Eemnesser Koeien Trofee organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur op vrijdag 30 september 2022 de jaarlijkse Sport- en Vrijwilligersavond!

 • Waar kunt u veilig zwemmen in natuurwater?

  Controleer voor vertrek of uw zwemwaterlocatie geschikt is om te zwemmen. Bekijk hiervoor de officiële zwemwaterlocaties via www.zwemwater.nl en in de zwemwater-app.

 • Jeugdraad Eemnes benoemd

  Op 14 juni is de jeugdraad van Eemnes officieel benoemd. De jeugdraad bestaat uit 12 leden en zij komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar om te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

 • Minister Harbers geeft startschot voor aanpak afrit A27 en HOV-haltes Eemnes

  Minister Mark Harbers, van Infrastructuur en Waterstaat, onthulde woensdagmiddag 15 juni een bouwbord langs de Zuidersingel. Daarmee markeerde hij de start van de verbreding van de afrit van de A27 en de aanleg van HOV-bushaltes Eemnes. Het werk zal tot een betere doorstroming op de A27 leiden, en daarmee tot een vlottere verkeersafwikkeling in Eemnes en de omliggende regio. Met de HOV komt er een snelle OV-verbinding met Amsterdam, Hilversum, Utrecht en Almere.

 • Rookmelders in huis vanaf 1 juli verplicht

  Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijke verplicht dat er op elke verdieping van een huis een rookmelder hangt. Het doel hiervan is om het aantal doden bij woningbranden te verminderen.

 • Uitreiking verkeersexamen

  Woensdag 1 juni reikte burgemeester Van Benthem verkeersdiploma’s uit aan kinderen die hun verkeersexamen met succes hebben afgerond. Aan dit examen deden de groepen 7 mee van de basisscholen Hobbitstee, Mariaschool, de Zuidwend, Merlin school en De 7-Sprong.

 • Maaiwerkzaamheden polderbermen Eemnes

  De eerste week van juni is gestart met het maaien van de bermen in de polder van Eemnes.

 • Rookmelders in huis vanaf 1 juli verplicht

  01 juni 2022

  Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijke verplicht dat er op elke verdieping van een huis een rookmelder hangt. Het doel hiervan is om het aantal doden bij woningbranden te verminderen.

 • Meet & Greet woongebied Ruijtershof, Zuidpolder

  Met een feestelijk glas bubbels toostten wethouder Mirjam Havinga en Erik Vos, directeur Heijmans, samen met bewoners op hun nieuwe thuis in Ruijtershof. Tijdens een zonnige Meet & Greet op woensdag 18 mei konden de toekomstige bewoners van dit nieuwe woongebied vast kennismaken met hun buren. Daar werd gretig gebruik van gemaakt! Het insectenhotel dat elke bewoner meekreeg, is een eerste aanzet tot een tuin met veel groen en bloei.

 • Feestelijke opening nieuw clubgebouw Maggy Lekeux

  Het nieuwe en duurzame clubgebouw van de scoutingvereniging Maggy Lekeux Laren-Eemnes werd zaterdag 21 mei officieel geopend. Locoburgemeester Stam van gemeente Laren en burgemeester Van Benthem van gemeente Eemnes verzorgden de openingshandeling.

 • Waterschap Vallei en Veluwe stelt onttrekkingsverbod oppervlaktewater in

  Vanaf woensdag 18 mei 2022 geldt in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe een verbod op onttrekking uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk is. Het waterschap heeft hiertoe besloten vanwege de aanhoudende droogte. Dit betekent dat water uit sloten en andere watergangen niet gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld industrieel gebruik, landbouw of het besproeien van bomen en sportvelden. Het onttrekkingsverbod geldt voor onbepaalde tijd.

 • Nederlandse nationaliteit voor mevrouw Hala Kusairi

  Op vrijdag 13 mei 2022 is mevrouw Hala Kusairi, samen met haar dochter Shaam Alsaeed, in het gemeentehuis van Eemnes genaturaliseerd.

 • Sleuteloverdracht woongebied Ruijtershof, Zuidpolder - Eemnes

  Maandag 9 mei markeerde wethouder Theo Reijn symbolisch de oplevering van woongebied Ruijtershof met de overhandiging van een grote sleutel aan een van de nieuwe bewoners.

 • Friends-woning beschikbaar in Eemnes

  Eerder lieten we al weten dat er in Eemnes een Friends-woning beschikbaar is gekomen, aan de Patrijzenhof 216. Een Friends-woning kun je samen met een aantal vrienden of huisgenoten huren.

 • Lunchconcert Huis van Eemnes door Trio Pleyel

  Op donderdag 19 mei geeft het pianotrio Trio Pleyel een lunchconcert in het Huis van Eem-nes. Feyona van Iersel (viool), Naomi Peters (altviool) en Martijn Smits (piano) hebben een passie voor de intimiteit van kamermuziek.

 • Herdenking 4 mei

  Vandaag konden we als vanouds samen stil staan bij de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en alle mensen die als gevolg van oorlog en vredesmissies zijn omgekomen. De herdenking vond plaats bij het Vrijheidsmonument op het Plantsoen.

 • Maatregelen eikenprocessierups

  De eikenprocessierups. U bent ´m vast niet vergeten. De rups kan in een eikenboom zitten en heeft brandharen. Om de groei van deze rupsen zoveel mogelijk te beperken, is bestrijding noodzakelijk. Eind april zijn de werkzaamheden gestart.

 • Vier Koninklijke Onderscheidingen in Eemnes

  Op dinsdag 26 april 2022, tijdens de lintjesregen, ontvingen 4 inwoners van Eemnes een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Roland van Benthem. 3 gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 1 gedecoreerde tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • DorpsBelang en CDA vormen samen nieuwe coalitie van Eemnes

  De partijen DorpsBelang en CDA slaan de handen ineen en vormen samen de nieuwe coalitie van Eemnes. Tijdens de ledenvergaderingen van beide partijen is het coalitieprogramma Eemnes 2022 – 2026 goedgekeurd. Dit coalitieprogramma is opgesteld door de fracties van DorpsBelang en CDA.

 • Pilot doorstroommaatregelen Eemnes succesvol van start

  Dit jaar startte de gemeente, in samenwerking met woningcorporatie de Alliantie, een pilot om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. De eerste resultaten zijn zeer positief, de eerste huishoudens zijn al doorgestroomd naar een andere woning.

 • Energietoeslag aanvragen

  Heeft u een laag inkomen en moeite met het betalen van uw energierekening? Misschien heeft u recht op de eenmalige energietoeslag.

 • Stedin breidt elektriciteitsnet uit

  Energienetbeheerder Stedin is eind januari 2022 gestart met het leggen van nieuwe elektriciteitskabels tussen Eemnes en Baarn. De huidige elektriciteitskabels zijn in de toekomst niet meer toereikend voor het toegenomen verbruik van elektriciteit en de teruglevering van de energie uit wind en zonnepanelen. De werkzaamheden duren nog tot juli 2022.

 • Vragenlijst ‘Waar staat je gemeente’

  Heeft u de vragenlijst van ‘Waar staat je gemeente’ al in de bus aangetroffen? Alle huishoudens in de gemeente ontvangen deze vragenlijst. Inwoners worden gevraagd een mening te geven over onderwerpen zoals dienstverlening, vuurwerk, de voorzieningen in de gemeente en woon- en leefomgeving.

 • Oekraïne: hulp & opvang

  Op deze pagina's vindt u meer informatie voor Oekraïense vluchtelingen in Eemnes en iedereen die zich voor hen wil inzetten.

 • Hulp aan Oekraïners

  De gebeurtenissen in Oekraïne raken ook onze inwoners. Er zijn de afgelopen dagen ontzettend veel hulpacties opgestart. Van kleine, particuliere initiatieven tot zeer grootschalige hulpverlening van wereldwijd opererende organisaties.

 • Ook Eemnes doet mee met het Pact Groen Groeit Mee

  Namens de gemeente Eemnes tekende wethouder Theo Reijn op maandag 7 februari 2022 het Groen Groeit Mee Pact. Hij deed dit samen met bijna 40 betrokken overheden, natuurorganisaties en andere partners in de regio Utrecht. Daarmee benadrukken zij een gedeelde ambitie om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de ontwikkeling van (recreatief) groen en water evenredig en volwaardig te laten meegroeien.

 • In gesprek met een zorgprofessional over corona?

  Bel 0800 7707707.

 • Extra compensatie energiekosten in 2022

  Het kabinet heeft bekendgemaakt dat huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum in 2022 via de gemeente eenmalig € 200,- extra krijgen voor het betalen van hun energierekening.

 • Tijdelijke sluiting vaccinatielocatie Eemnes verlengd tot 1 februari

  Half december zijn de dichtbijlocaties, zoals de vaccinatielocatie in Eemnes, tijdelijk gesloten door GGD regio Utrecht zodat zij zich kunnen richten op de (versnelde) boostercampagne. Deze sluiting wordt verlengd tot 1 februari 2022.

 • Ga de uitdaging aan: geen alcohol in januari

  IkPas gaat op 1 januari weer van start. Bij deze landelijke actie worden mensen opgeroepen een maand geen alcohol te drinken. Deelnemers worden zich zo bewuster van hun eigen drinkgewoonten en kunnen zelf ervaren hoe het is om een tijdje alcoholvrij te leven.

 • Ontsteken verlichting skûtsje Lutgerdina

  Donderdagavond 9 december is de verlichting van het skûtsje Lutgerdina voor de 6de keer ontstoken. Locoburgemeester Theo Reijn was samen met voorzitter Ties Dammers bij dit speciale moment aanwezig. De boot ligt verlicht aan het evenemententerrein aan de Wakkerendijk.

 • Ruim 60 nieuwe fietsprojecten in de regio Amersfoort

  De fiets moet hét alternatief voor de auto worden in de regio Amersfoort bij verplaatsingen tot 15 km. Op 9 december ondertekenden de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg een intentieovereenkomst voor het uitvoeren van ruim 60 nieuwe regionale fietsprojecten in de komende 10 jaar. De eerste 20 projecten staan al gepland voor de aankomende twee jaar. De ondertekening vormt het startsein voor de zeven gemeenten om met elkaar samen te werken aan het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk, variërend van de aanleg van fietsstraten tot het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid. De gemeenten krijgen daarbij praktische en financiële ondersteuning van de provincie Utrecht.

 • Week tegen de Kindermishandeling

  Op 15 november start de Week tegen Kindermishandeling. Op dit moment groeit 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Wij hebben allemaal de verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten.

 • Week van de Pleegzorg

  In Nederland kunnen 23.000 kinderen niet thuis wonen omdat het daar niet veilig en stabiel is. Ieder jaar zijn er 3.500 nieuwe pleegouders nodig om alle kinderen die niet thuis kunnen wonen een stabiele omgeving te bieden. Tijdens de Week van de Pleegzorg, van 3 november t/m 10 november 2021 wordt hier aandacht voor gevraagd.

 • Aanpak asbestdaken

  De gemeente is in 2021 gestart met de aanpak van asbestdaken. Asbest is schadelijk voor de gezondheid en de gemeente wil asbest uit de omgeving hebben. Het gaat vooral om kleine daken, zoals schuurdaken.

 • Volgende stap naar aardgasvrij Eemnes op 14 september 2021

  In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Ook in Eemnes zullen we tussen nu en 2050 overstappen. Het overstappen naar duurzame warmte doen we buurt voor buurt. Hoe we dat gaan doen staat in de Transitievisie Warmte.

 • Uitreiking 4 Koninklijke Onderscheidingen in Eemnes

  Op vrijdag 2 juli 2021 kregen 4 inwoners uit Eemnes daadwerkelijk een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt van burgemeester Roland van Benthem. Op 26 april zijn ze al op een feestelijke manier op de hoogte gesteld van de Koninklijke Onderscheiding. Door de coronamaatregelen kan er nu wel een uitgebreide ceremonie plaatsvinden in het Huis van Eemnes. Burgemeester Roland van Benthem startte met een speech daarna droeg de dorpsdichter Anne Roozenboom een gedicht voor. Na afloop was er een toost met oranjebitter. De 4 gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Stap verder met nieuwbouw sociale huurappartementen en starterswoningen

  Op de plek van de voormalige basisschool De Hink Stap Sprong in Eemnes worden nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om 29 sociale huurappartementen die verhuurd gaan worden door de Alliantie en 9 starterswoningen (koop).

 • 6 Koninklijke Onderscheidingen in Eemnes

  Op maandag 26 april kregen 6 inwoners uit Eemnes het nieuws dat ze een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Omdat een echtpaar uit Eemnes veel werkzaamheden verricht in Laren, ontvingen deze 2 inwoners een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Nanning Mol.

  De 6 gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Gratis ontwikkelprogramma Educentre

  Opleidingen zijn ontzettend belangrijk voor uw ontwikkeling. Daarom bieden de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL) opleidingen, leerroutes en competentietesten aan voor inwoners. U kunt gratis en onbeperkt gebruikmaken van het online ontwikkelprogramma van Educentre.

 • Bereikbaarheid Sociaal Wijkteam tijdens de feestdagen

  In verband met de feestdagen is het Sociaal Wijkteam Eemnes op de volgende dagen telefonisch niet bereikbaar:

 • Horecaverzoeken

  De gemeente Eemnes ontving drie verzoeken voor het starten van een horecaonderneming (café) aan de Wakkerendijk. Het gaat om een verzoek voor een Ark in de haven bij de Wakkerendijk, een Schaapskooi iets noordelijker van de haven en een café achter de Wakkerendijk 42, met inrit aan de Stadwijksingel. Op 1 februari gaven de initiatiefnemers een toelichting op hun plannen aan de commissie Ruimte.

 • Schoonmaakbingo op zaterdag 20 maart

  Op zaterdag 20 maart 2021 is het Landelijke Opschoondag. Een mooie manier om de lente in te luiden. Vanwege corona dit jaar geen grote opschoon-evenementen met veel mensen, maar veel kleine acties dichtbij huis. Zo organiseren we in Eemnes een schoonmaakbingo. Ook schoonmaken doen we natuurlijk coronaproof en veilig.

 • Gezocht: stembureauleden en tellers

  Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. We zoeken nog kandidaten voor de functies van stembureaulid en teller. De gemeente betaalt hiervoor een vergoeding.

 • Niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het weten

  De gemeente ontvangt soms signalen dat inwoners niet tevreden zijn over de dienstverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop inwoners door een medewerker van de gemeente zijn behandeld. Of u krijgt geen reactie van ons. Als u een klacht heeft dan kunt dit bij ons melden en kunnen wij ermee aan de slag. 

 • Let op: doe rechtstreeks zaken met de gemeente

  Toe aan een nieuw rijbewijs of paspoort? Maak hiervoor een afspraak via de officiële gemeentewebsite. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd kosteloos. Ook kunt u rechtstreeks via onze website een aantal producten aanvragen.