Nieuws

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Eemnes zijn uitgebracht.

 • Vraag nieuwe reisdocumenten op tijd aan

  De wachttijden voor het aanvragen van een nieuw identiteitsdocument lopen op. In de periode vóór de zomervakantie verwachten we een piek. Vraag daarom ruim op tijd een nieuw paspoort of identiteitskaart aan.

 • Waarschuwing: wees extra alert op babbeltrucs

  22 februari 2024

  Op verschillende plekken in Eemnes wordt er op dit moment aangebeld door mensen die zeggen dat ze namens de gemeente zijn en dat inwoners een 'gratis schoonmaakactie' hebben gewonnen. Trap hier niet in. Dit is geen actie van de gemeente.

 • Vul de vragenlijst in over inwonersparticipatie & communicatie

  Via welke communicatiemiddelen blijft u graag op de hoogte van ontwikkelingen in het dorp? Hoe waardeert u de communicatie vanuit de gemeente Eemnes? Bent u tevreden over de manier waarop de gemeente inwoners betrekt bij plannen en projecten? Over welke onderwerpen wilt u graag meedenken? Wat kan de gemeente doen om de samenwerking met inwoners goed te laten verlopen?

 • De Adviesraad Sociaal Domein HBEL zoekt nieuwe leden

  Wil jij een bijdrage leveren aan het welzijn van onze inwoners? Word dan lid van de Adviesraad Sociaal Domein HBEL!

 • Technische storing

  Update (5 februari, 08.15 uur): De storing is opgelost. Heeft u een afspraak met de gemeente? Deze gaat gewoon door.

  Update (2 februari, 11.30 uur): De storing is helaas nog niet helemaal opgelost. Heb je vandaag een afspraak met de gemeente, zoals voor een rijbewijs of paspoort? Je kunt wel langskomen, maar houd rekening met een langere wachttijd. Bedankt voor je begrip.

  Update (1 februari, 12.30 uur): de storing is nog niet opgelost. Het is daardoor nog niet mogelijk om documenten, zoals bijvoorbeeld een rijbewijs of paspoort, af te halen.

  Heeft u deze ochtend (1 februari) een afspraak met de gemeente, bijvoorbeeld voor een paspoort of rijbewijs? Door een technische storing kan deze helaas niet doorgaan. We doen ons uiterste best dit zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak. Zodra de storing is opgelost informeren we hier weer over.

 • Eerste bewoners De Hilt ontvangen sleutel

  Dinsdagochtend 30 januari zijn de 1ste nieuwe woningen op het voormalige terrein van sporthal De Hilt opgeleverd. Wethouder Theo Reijn (Ruimtelijke Ontwikkeling) was aanwezig om de 1ste bewoners hun sleutel te geven. Daarmee is fase 1 van de bouw bijna afgerond. De oplevering van de appartementen volgt naar verwachting in mei.

 • Blaricum, Eemnes en Laren helpen huiseigenaren energie te besparen via isolatieactie

  De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren vinden het belangrijk om inwoners op weg te helpen bij het besparen van energie en het verduurzamen van hun woning. De gemeenten starten daarom, samen met het Duurzaam Bouwloket, een isolatieactie. Het isoleren van de woning zorgt voor een energiezuinige en toekomstbestendige woning.

 • Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen in februari

  In februari ontvangt u uw aanslag voor de lokale belastingen. De gemeente Baarn voert de belastingtaken voor onze gemeente uit. Baarn verstuurt de aanslagen en verzorgt de verdere administratieve afhandeling. Ook het behandelen van vragen en bezwaarschriften wordt door de gemeente Baarn gedaan. De gemeente Eemnes blijft zelf de eigen tarieven en het belastingbeleid bepalen.

 • Snelheidsmeter Verlegde Laarderweg zamelt geld in voor de Hersenstichting

  Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont! Die staat vanaf vrijdag 19 januari aan de Verlegde Laarderweg tussen Eemnes en Laren. Vanwege wegwerkzaamheden door BAM Infra geldt een tijdelijk snelheidslimiet van 30 km/uur. Deze snelheidsmeter met spaarpot beloont weggebruikers die zich aan de nieuwe snelheid houden. Het totaalbedrag gaat naar een doel die inwoners van Eemnes en Laren zelf kozen: de Hersenstichting.

 • Zoeklocatie wind van de provincie Utrecht

  De provincie Utrecht maakte bekend waar mogelijk windmolens kunnen komen in de provincie. Dat worden zoeklocaties genoemd. Eerder ging het om ongeveer 90 zoeklocaties. Dit aantal is nu teruggebracht naar 27. De gemeente Eemnes is ook één van die 27 zoeklocaties voor het plaatsen van windturbines. Dit wil nog niet zeggen dat de windturbines er ook daadwerkelijk komen. Er kunnen ook nog zoeklocaties afvallen.

 • Doe mee aan Dry January met IkPas

  Dry January van IkPas gaat op 1 januari weer van start. Tijdens deze landelijke actie worden inwoners opgeroepen de maand januari geen alcohol te drinken. Deelnemers worden zich bewuster van hun eigen drinkgewoonten en ervaren gezondheidsvoordelen.

 • Eemnes biedt plek aan jonge asielzoekers

  De instroom van asielzoekers is onverminderd hoog, de opvangproblemen bij Ter Apel zijn niet opgelost. Het COA roept gemeenten op om extra opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Ook Eemnes heeft een verzoek van het COA ontvangen om asielzoekers op te vangen. In Eemnes is hiervoor een geschikte locatie gevonden in een recreatiepark aan de Goyergracht Zuid 13. Het gaat om een eerste opvang van 32 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar.

 • Eemnes onderzoekt zonnestroom langs snelwegen A1 en A27

  Langs de snelwegen in Eemnes wordt gekeken naar opwekking van energie met zonnepanelen. Volgens wethouder René ten Have (Duurzaamheid) is het een slimme manier om ruimte voor meer dan één ding te gebruiken: “En dat hebben we nodig, want alleen zonnepanelen op daken is niet voldoende voor ons totale energieverbruik.”

 • Werkzaamheden 'Beter Bereikbaar Eemnes' officieel gestart!

  De eerste werkzaamheden voor 'Beter Bereikbaar Eemnes', waarvan de nieuwe Hoogwaardige Openbaar vervoer Verbinding (HOV) een onderdeel is, zijn gisteren gestart. Wethouder Theo Reijn en regiodirecteur bij BAM Infra Nederland Fred-Jan Moll gaven hiervoor de officiële aftrap.

 • Mis ‘m niet: Ondernemersavond industrieterrein Eemnes

  Eemnes wil bedrijventerrein Zuidbuurt toekomstbestendig maken. Dit betekent voorbereid zijn op ontwikkelingen zoals duurzaamheid, de energietransitie, veiligheid en meer. Daar is een organisatie voor nodig, maar vooral ook middelen om de plannen op het bedrijventerrein te kunnen realiseren. Een initiatiefgroep bestaande uit ondernemers van bedrijventerrein Zuidbuurt nam in 2023 deel aan vergaderingen met CLOK. Gezamenlijk kwam men tot de conclusie dat de oprichting van een BIZ (Bedrijven Investering Zone) de meest voor de hand liggende variant van een ondernemersfonds is. De gemeente Eemnes en de initiatiefgroep organiseren hierover een Ondernemersavond op woensdag 13 december in het Huis van Eemnes. Alle ondernemers die op industrieterrein Zuidbuurt een pand bezitten of huren zijn van harte welkom.

 • Werkzaamheden Noordersingel 1 december 2023

  Op vrijdag 1 december vinden er werkzaamheden plaats aan het asfalt op de Noordersingel. Doorgaand verkeer wordt daarom omgeleid via de Laarderweg.

 • Kinderactiviteiten in de kerstvakantie

  In de kerstvakantie zijn er weer allerlei leuke activiteiten te doen in de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

 • Boomfeestdag in Eemnes

  Op woensdag 15 november vierde Eemnes Nationale Boomfeestdag. Scholieren van basisschool de Zevensprong plantten samen met wethouder René ten Have drie nieuwe bomen. Met het vieren van Boomfeestdag krijgen kinderen inzicht in de natuur en zien zij hoe belangrijk bomen zijn voor een duurzame, gezonde leefomgeving.

 • Smart JOP aan de Te Veenweg Zuid

  Op 1 november 2023 is de Smart JOP (een overkapte jongerenontmoetingsplek met wifi en elektriciteit) geplaatst aan de Te Veenweg Zuid.

 • Vlag halfstok bij gemeentehuis Eemnes

  Vanaf maandag hangt de Nederlandse vlag halfstok bij het gemeentehuis Eemnes. Dit vanwege de situatie in het Midden-Oosten en alle burgerslachtoffers die zijn gevallen bij het hevige geweld van afgelopen weekend.

 • Hulp bij toeslagenaffaire

  Misschien bent u in problemen gekomen door de ‘kinderopvangtoeslagaffaire’. Of kent u iemand voor wie dat geldt. U kunt terecht bij de gemeente.

 • Concept Woonvisie met zorgcomponent 2024-2028 ter inzage

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de concept Woonvisie met zorgcomponent 2024-2028 ter inzage wordt gelegd voor inspraak.

 • BAM Infra wint aanbesteding aanleg HOV-halte en uitbreiding afslag A27

  Voor de twee bereikbaarheidsprojecten van Eemnes (aanleg HOV-halte Eemnes en uitbreiding aansluiting A27) is vanuit oogpunt van efficiëntie een gezamenlijke aanbesteding gehouden. Van de vier geselecteerde marktpartijen hebben twee marktpartijen een aanbieding gedaan. Met de hoogste score voor het Plan van Aanpak en de laagste inschrijvingssom van € 7.180.000.-, waarvan € 5.235.000,- voor HOV en € 1.945.000,- voor de aansluiting A27, heeft BAM infra de aanbesteding gewonnen. In het Plan van Aanpak is er buitengewoon veel aandacht voor bereikbaarheid en veiligheid tijdens de uitvoering van de ingrijpende wegwerkzaamheden. In november van dit jaar starten de werkzaamheden.

 • Eerste kinderkunstroute in Eemnes!

  Op zondag 3 september is de achtste kunstroute ‘Een Dijk van Kunst en Cultuur’. De route loopt via de Wakkerendijk en de Meentweg. Nieuw dit jaar: een kunstroute van- en voor kinderen!

 • Miljoen extra om starters te helpen een huis te kopen in Eemnes

  Om starters te helpen bij de financiering van hun eerste koophuis, biedt de gemeente Eemnes al jaren de starterslening aan. Met het succes van de afgelopen jaren is de bodem van het geldpotje opnieuw in zicht. Omdat in september 12 nieuwe starterswoningen in ‘de Lindetuin’ in Zuidpolder in de verkoop gaan, vraagt het college aan de gemeenteraad om het beschikbare budget aan te vullen.

 • Winnaars gezocht voor de Eemnesser Koeien Trofee 2023

  Kent u sporters en vrijwilligers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan Eemnes op maatschappelijk of sportief gebied? Meld ze nu aan!

 • Jongerenplek bij Te Veenweg Zuid

  Sinds vorig jaar heeft Eemnes een jeugdraad. Hier nemen 10 jonge Eemnessers aan deel die met de gemeente overleggen over allerlei onderwerpen. Eén van de onderwerpen is het creëren van ontmoetingsplekken voor jongeren. Want naast de skatebaan bij het Huis van Eemnes zijn er weinig andere plekken voor de jeugd om samen te komen.

 • Bekendmaking Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

  Op 14 juli 2023 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 vastgesteld.

 • Uitnodiging: beëdiging burgemeester Roland van Benthem

  Op maandag 4 september wordt Roland van Benthem door de commissaris van de Koning, de heer J. H. (Hans) Oosters, beëdigd als burgemeester van de gemeente Eemnes. Dit vindt plaats in een buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis van Eemnes

 • Sociale kaart Blaricum, Eemnes en Laren beschikbaar

  Goed nieuws! De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben een boekje gemaakt over zorg en ondersteuning in onze drie gemeenten. In dit boekje vindt u informatie over bewegen, ontmoeten en financiële ondersteuning. Ook worden verschillende organisaties genoemd die activiteiten aanbieden.

 • Laadpalen elektrisch rijden

  Een oplaadpaal voor uw elektrische auto aanvragen? Dat kan. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst met MRA-Elektrisch (MRA-E).

 • Veel interesse op informatieavond Lindetuin fase 2A, Zuidpolder

  De verkoop van 21 woningen in Lindetuin fase 2A is online gestart op 13 juli jl. In aansluiting daarop was er op dinsdag 18 juli een drukbezochte informatieavond in het Huis van Eemnes.

 • Unieke burgerraadpleging schone energie in Eemnes

  Wethouder René ten Have (Duurzaamheid) roept alle Eemnessers op om mee te doen aan de unieke burgerraadpleging over schone energie.

 • Afsluiting A27 richting Almere tussen knooppunt Eemnes en afrit Zeewolde

  Rijkswaterstaat voert van vrijdag 14 juli 21.00 uur tot maandag 17 juli 05.00 uur diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan de A27 tussen knooppunt Eemnes en afrit Zeewolde (36) in de richting van Almere. De werkzaamheden bestaan onder andere uit asfalteren, het aanbrengen van detectielussen en belijning, maaien en het opruimen van zwerfafval. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd tot 20 minuten.

 • Onze nieuwe vacaturewebsite www.werkenvoorBEL.nl is live!

  Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in je carrière en wil je graag werken voor de drie prachtige dorpen Blaricum, Eemnes en Laren? Kijk dan gauw op onze nieuwe website.

 • Persoonsgegevens gedeeld

  De BEL Combinatie voert werkzaamheden uit voor 3 gemeenten: Blaricum, Eemnes en Laren. Op 5 juli 2023 was er een storing in een informatiesysteem van burgerzaken en is er handmatig een lijst met persoonsgegevens naar één extern mailadres gestuurd. Hierdoor zijn deze persoonsgegevens bij iemand terecht gekomen voor wie het niet was bedoeld. Dit wordt een datalek genoemd. De ontvanger van de mail heeft de mail met de gegevens direct verwijderd. Hiermee is het datalek hersteld.

 • Start verkoop Lindetuin fase 2 in Zuidpolder, Eemnes

  Op 13 juli 2023 start Van Wijnen online de verkoop van 21 energiezuinige woningen in Lindetuin fase 2A, centraal in Zuidpolder. In september gaat Lindetuin fase 2B in verkoop met nog eens 20 woningen. Wethouder Theo Reijn: ‘We blijven doorbouwen in Eemnes en dat is een goede zaak. Opnieuw komen er 21 woningen in woonwijk Lindetuin in verkoop. En ook nu weer een mooie mix aan woningen. Zo blijven wij bouwen aan een gevarieerd woongebied, voor jong en ouder, voor gezinnen en singles met volop ruimte, speelplekken en groen.’

 • Werkzaamheden watergang achter Huis van Eemnes

  Op donderdag 6 juli start Loonbedrijf Post met werkzaamheden om de watergang achter het Huis van Eemnes te verbreden. Hierdoor is het wandelpad achter het Huis van Eemnes enkele dagen beperkt bereikbaar.

 • Laadpalen elektrisch rijden

  30 juni 2023

  Wilt u een oplaadpaal voor uw elektrische auto aanvragen? Dat kan. De gemeente Eemnes heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met MRA-Elektrisch (MRA-E).

 • De Adviesraad Sociaal Domein HBEL zoekt nieuwe leden!

  Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over werken, opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. De Adviesraad Sociaal Domein HBEL denkt hierover mee en adviseert de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL).

 • BEL-gemeenten betonen eer aan veteranen

  Op zaterdag 10 juni was de BEL-veteranendag in het Vitusgebouw in Blaricum. Met het organiseren van deze dag tonen de BEL-gemeenten hun waardering voor de inzet tijdens oorlogs- en vredesmissies van de veteranen. Wij zijn trots op onze veteranen en hun grote bijdrage aan vrede en veiligheid.

 • Nederlandse nationaliteit voor meneer Yeung

  Op donderdag 1 juni kreeg meneer Yeung, in bijzijn van zijn familie, de Nederlandse Nationaliteit. Hij komt uit China, woont sinds 1994 in Nederland en sinds enkele jaren in Eemnes.

 • Nederlandse nationaliteit voor mevrouw Florentino en dochter

  Op 26 mei kregen mevrouw Florentino en haar dochter, in het bijzijn van familie, de Nederlandse nationaliteit. Ze komen uit de Dominicaanse Republiek en wonen sinds 2019 in Nederland.

 • Informatieavond nieuw woongebied Lindetuin fase 1 in Zuidpolder, Eemnes

  Maandag 22 mei 2023 bezocht een mix van belangstellenden van diverse leeftijden de informatieavond van Lindetuin, fase 1. Op de informatieavond stelden de bezoekers gericht vragen over de verschillende woningtypes die men tevoren al online had kunnen bekijken. De maquette, brochures en woningoverzichten zijn uitgebreid bekeken en enthousiast besproken.

 • MetMaya biedt specialistische jeugdhulp in de regio Amersfoort vanaf 2024

  Dichterbij huis passende hulp en ondersteuning krijgen. Betere samenwerking tussen hulpverleners, vaste gezichten en voorkomen van uithuisplaatsingen. In de regio Amersfoort is dat de ambitie voor kinderen, jongeren en gezinnen. Vanaf 1 januari 2024 realiseren de gemeenten deze ambitie met MetMaya. Deze jeugdhulporganisatie verzorgt de komende negen jaar alle specialistische jeugdhulp in de regio. Donderdag 1 juni tekenden de gemeenten in de regio Amersfoort de overeenkomst.

 • Eerste maaironde in de polder gestart

  Deze week is gestart met de eerste maaironde van de bermen in de polder. Dit maaien gebeurt drie keer per jaar. De tweede ronde is eind juli, de derde en laatste van het jaar in oktober. Het maaibeleid is opgesteld in samenspraak met agrariërs en natuurorganisaties.

 • Burgerraadpleging over energie en duurzaamheid

  De gemeente wil graag weten hoe u als inwoner denkt over de thema’s energie en duurzaamheid. De gemeenteraad heeft hier recent toe besloten. Wij horen graag van inwoners en alle andere belanghebbenden hoe zij denken over verduurzaming van de gemeente via verschillende energiebronnen. Denk aan windenergie, (particuliere) zonnepanelen, isolatie, (aard)warmte en heel veel meer.

 • Bekendmaking verlenen besluit T.V. Eemnes, Noordersingel 2

  B&W hebben op 30 mei 2023 een vergunning verleend aan Tennisvereniging Eemnes in het kader van de Wet milieubeheer. De vergunning betreft het ambtshalve maatwerkvoorschriften stellen voor de huidige situatie van T.V. Eemnes. Dit betreft de situatie met negen tennisbanen en één kleinere tennisbaan. Dit besluit heeft geen betrekking op padel.

 • BEL-gemeenten betonen eer aan veteranen

  Op zaterdag 10 juni is het BEL-veteranendag in Blaricum. Ieder jaar wordt de BEL-veteranendag in een andere BEL-gemeente gevierd. Wij zijn trots op onze veteranen en hun grote bijdrage aan vrede en veiligheid.

 • Kleur en fleur in het centrum

  Sinds kort hangen er in het centrum weer kleurrijke bloembakken. De bakken zijn gevuld met een bijzondere mix van bloemen die het hele zomerseizoen aantrekkelijk zijn voor insecten.

 • Uitdagend financieel perspectief gemeente Eemnes

  Mogelijk heeft u iets gelezen in de nieuwsbladen over de donkere financiële wolken voor de gemeente Eemnes de komende jaren. Vorig jaar was er nog sprake van een positief beeld. Wat is er aan de hand?

 • Eigen afscheidshuis in Eemnes

  Eemnes krijgt met ingang van 15 september de beschikking over een eigen afscheidshuis in de gemeente. Dit afscheidshuis is gevestigd op de Algemene begraafplaats in Eemnes en komt hiermee tegemoet aan een lang geuite wens van de inwoners van de gemeente.

 • Lindetuin: start verkoop fase 1, Zuidpolder- Eemnes

  Maandag 15 mei 2023 is Heijmans gestart met de online verkoop van 21 energiezuinige woningen in fase 1 van het nieuwe woongebied Lindetuin.

 • Nieuwbouw De Hilt officieel van start

  Met het dichtschuiven van een plantgat gaf wethouder Theo Reijn donderdag 11 mei 2023 het officiële startsein voor de bouw van De Hilt. Het nieuwbouwproject bestaat uit een mix aan grondgebonden woningen, appartementen en levensloopbestendige woningen. Op de locatie stond tot voor kort het multifunctionele centrum De Hilt.

 • Vragen over belastingbetaling

  Bij een aantal inwoners blijkt onlangs per abuis de betaling van de gemeentelijke belastingen te zijn teruggestort op de bankrekening.

 • Insectenhotel voor Ruijtershof, Zuidpolder

  Wethouder Theo Reijn van Eemnes onthulde op 26 april een insectenhotel aan de Hoogeboomstraat, samen met bewoners van woonwijk Ruijtershof.

 • Gemeente en Eemnes Energie slaan handen ineen voor een duurzamer Eemnes

  Wethouder Duurzaamheid René ten Have en de voorzitter van Eemnes Energie Sven Lankreijer ondertekenden onlangs een prestatieovereenkomst voor de verdere verduurzaming van Eemnes. Een mooie stap vooruit in de goede samenwerking tussen beide partijen.

 • 5 Koninklijke onderscheidingen in Eemnes

  5 inwoners van Eemnes ontvingen dit jaar een Koninklijke onderscheiding. 4 van hen kregen deze persoonlijk uitgereikt, op woensdag 26 april. Eén gedecoreerde (mevrouw Lemstra) was aanwezig via een videogesprek en ontvangt haar lintje later. Alle gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Aanbeveling herbenoeming burgemeester Van Benthem

  De gemeenteraad van Eemnes wil Roland van Benthem laten herbenoemen als burgemeester van Eemnes. De derde ambtstermijn van de burgemeester eindigt op 1 september 2023.

 • Echtpaar Hennekes 65 jaar getrouwd

  Burgemeester Roland van Benthem bracht donderdag 13 april een felicitatiebezoek aan echtpaar Hennekes voor hun 65-jarig huwelijksjubileum.

 • Op deze dagen is het BEL-kantoor en de gemeentewerf gesloten

  Let op! op de volgende (feest)dagen is het BEL-kantoor en de gemeentewerf (Zuidersingel 2) gesloten:

 • Nederlanderschap voor mevrouw Haidari

  Op 31 maart kreeg Shirin Haidari, in het bijzijn van haar familie, het Nederlanderschap door optie.

 • Hoogste punt woningen Hink Stap Sprong bereikt

  Op de locatie van voormalige basisschool Hink Stap Sprong aan de Aartseveen 96 in Eemnes, bouwt woningcorporatie De Alliantie 29 sociale huurappartementen en 9 grondgebonden koopeengezinswoningen. De bouw loopt voorspoedig en het hoogste punt is inmiddels bereikt.

 • Steeds meer Eemnessers vinden een passende woning

  Eén van de uitgangspunten uit de woonvisie van Eemnes is dat we iedere Eemnesser een passende woning willen bieden. In 2023 komen er in Eemnes maar liefst ruim 100 sociale huurwoningen beschikbaar. Dit aantal bestaat uit 8 tiny houses aan de Barbeelstraat, 12 sociale huurwoningen in Het Plukveld (Zuidpolder) en 29 appartementen bij Hink Stap Sprong die in de nieuwbouwprojecten worden opgeleverd. Aangevuld met 14 huurwoningen die kopers van een woning in Het Plukveld achterlaten. Ook de doorstroomregeling ‘Van Groot Naar Beter’ blijkt een succes. Doordat woningzoekenden zijn door verhuisd naar een kleinere, passende woning binnen Eemnes zijn er 8 grote eengezinswoningen vrijgekomen. Daarnaast is er nog het reguliere aanbod van ongeveer 30 huurwoningen per jaar.

 • Nederlandse nationaliteit voor mevrouw Allou

  Op 22 maart 2023 is Tala Allou in het gemeentehuis van Eemnes genaturaliseerd. Mevrouw Allou komt uit Syrië en woont sinds 2016 in Nederland.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Eind maart ontvangt u uw aanslag voor de lokale belastingen. Volgens de planning is dat op 28 of 29 maart. Ontvangt u digitale post via MijnOverheid en heeft u de gemeente Eemnes aangevinkt? Dan kunt u de aanslag eerder verwachten.

 • Rioolonderzoeken aan de Laarderweg

  Op de Laarderweg, tussen de rotonde Noorder/Zuidersingel en de Braadkamp, wordt van maandag 27 tot en met 30 maart het rioolstelsel geïnspecteerd.

 • Nederlandse nationaliteit voor mevrouw Fiori Angesom

  Op 17 maart 2023 is mevrouw Fiori Angesom in het gemeentehuis van Eemnes, in het bijzijn van haar gezin, genaturaliseerd.

 • Meer én betaalbare woningen in Eemnes door nieuwe woondeal

  Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties in de Regio Amersfoort zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van 27.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Gemeenten zetten zich in voor twee derde betaalbare nieuwbouwwoningen (sociale- en middenhuurwoningen en goedkopere koopwoningen). Op 13 maart ondertekenden alle partijen de Woondeal Regio Amersfoort 2022 t/m 2030. Namens de gemeente Eemnes tekende wethouder Theo Reijn. Met deze ondertekening gaan de partijen een langjarige samenwerking aan.

 • Voornemen tot overdracht gemeentegrond

  De gemeente Eemnes is van plan om een overeenkomst te sluiten over twee gemeentegronden. Het gaat in totaal om ongeveer 48 m2. De gemeente Eemnes is van plan de gronden te verkopen aan Stedin Netbeheer. Het bedrijf kan hierdoor zogeheten transformatorstations realiseren voor de elektriciteitsvoorziening in de omgeving.

 • Productie tijdelijke woningen Barbeelstraat van start

  Op het terrein van het voormalige gronddepot komen 32 appartementen voor Oekraïense vluchtelingen en 8 tiny houses voor Eemnesser starters op de woningmarkt. Deze week ging de productie van de eerste module voor de appartementen van start. Deze hoogwaardige prefab-woningen worden buiten Eemnes door Ursem Modulaire Bouwsystemen in Wognum geproduceerd en vervolgens door Heddes Bouw & Ontwikkeling op locatie gemonteerd tot een gebouw.

 • Voornemen tot tijdelijke overdracht gemeentegrond

  De gemeente Eemnes is van plan om een overeenkomst te sluiten over twee gemeentegronden. Het gaat in totaal om ongeveer 24 m2. Het is ter vestiging van een tijdelijk recht van opstal aan Delta Fiber Netwerk B.V. voor 15 jaar. Hierdoor kan het bedrijf hier zogeheten Point of Presence (PoP-stations) realiseren voor een glasvezelnetwerk of andere telecommunicatiedoeleinden.

 • Match in Eemnes voor ‘Kamers met Aandacht’

  Jongeren die op eigen benen willen staan, maar een beperkt sociaal vangnet hebben, kunnen via Kamers met Aandacht gekoppeld aan mensen die een kamer in huis over hebben. Voor Roos uit Eemnes is dit onlangs gelukt!

 • Oekraïne: hulp & opvang

  Op deze pagina's vindt u meer informatie voor Oekraïense vluchtelingen in Eemnes en iedereen die zich voor hen wil inzetten.