5 Koninklijke onderscheidingen in Eemnes

5 inwoners van Eemnes ontvingen dit jaar een Koninklijke onderscheiding. 4 van hen kregen deze persoonlijk uitgereikt, op woensdag 26 april. Eén gedecoreerde (mevrouw Lemstra) was aanwezig via een videogesprek en ontvangt haar lintje later. Alle gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meneer P. (Piet) Hilhorst

De verdiensten van Piet Hilhorst voor de Eemnesser gemeenschap zijn bovenal zichtbaar dankzij zijn inzet voor de rooms-katholieke parochie. Zijn betrokkenheid, van kinds af aan, maakt hem tot één van de stille krachten die het vele werk in de parochie voor hun rekening nemen.

Piet’s meest opvallende verdienste is zijn inzet, sinds 1989, als koster. Voorafgaand daaraan was hij schoonmaker in de kerk. Daarnaast was hij 20 jaar lang lid van de Kerkhofcommissie, verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaats bij de parochie.

Naast zijn werk voor de parochie zette Piet Hilhorst zich in voor de stichting Pax Kinderhulp. Samen met zijn vrouw was hij gastouder, actief in de fondsenwerving (oliebollenactie), het organiseren van gastouderreizen en het meebouwen aan een speeltuin in Polen.

Piet is intussen iedere week actief in de archivering voor de Historische Kring en zeer regelmatig in actie als klokkenluider bij het Eemnesser Klokkenluidersgilde.

Piet Hilhorst krijgt zijn lintje opgespeld door burgemeester Roland van Benthem.

Mevrouw M. (Margriet) Larooij- Verbeek

Margriet Larooij is in de Eemnesser gemeenschap van vele markten thuis. Zo ziet zij al jaren om naar mensen die het in het leven minder goed hebben getroffen. Bijvoorbeeld, sinds 2014, bij de Voedselbank: zij deelt pakketten uit en heeft voor iedereen een luisterend oor.
 
Sinds 2007 zet Margriet zich in bij de Stichting Rolstoelbus ’t Gooi  (in de volksmond geheten: de Rollybus). Deze organisatie verzorgt met een grote groep vrijwilligers het vervoer van zo’n 350 ouderen en gehandicapten. Het plannen, inroosteren en telefonisch contact houden met de mensen is bij Margriet in goede handen.

Jarenlang was Margriet vrijwilliger bij de lokale bibliotheek, voordat deze opging in Gooi +. Zij was maar liefst 27 jaar secretaris en penningmeester bij het Vestingkoor Naarden en was in verpleeghuis De Stichtse Hof de vaste organist bij de zondagse kerkdiensten en betrokken bij andere kerkelijke activiteiten.

Margriet Larooij krijgt haar lintje opgespeld door burgemeester Roland van Benthem.

Mevrouw E. (Eline) Lemstra- Meissner

Eline Lemstra is al 40 jaar één van de pijlers waarop het lokale bibliotheekwerk van Eemnes rust. Zij begon als vrijwilliger bij de start van het eerste bibliotheekgebouw en ontwikkelde zich tot bestuurslid en lid van de Raad van Toezicht van de regionale bibliotheek Gooi+. 

Andere verdiensten van Eline Lemstra zijn haar vrijwilligerswerk voor de Historische Kring Eemnes, haar bestuursfunctie bij de voormalige Stichting De Driesten (voor sociaal-cultureel werk) en haar vrijwillige inzet voor het Taalcafé, waar nieuwe Nederlanders wegwijs worden gemaakt in onze samenleving en met onze taal.

Eline heeft een grote liefde voor musicals. Zij was 12 jaar lang vrijwilliger bij de musicalafdeling van de Gooische Muziekschool. Sinds 2016 is zij voorzitter van de Old School Musical Foundation en daarnaast biedt ze een helpende hand bij bijvoorbeeld het maken van kostuums.

De gemeente Eemnes doet intussen nimmer tevergeefs een beroep op Eline. Zij is sinds 2004 voorzitter van de Woonadviescommissie, die adviseert over woningen en openbare ruimte voor huidige en toekomstige bewoners. En eveneens is Eline al 18 jaar lid van de gemeentelijke straatnamencommissie.

Mevrouw E. (Eline) Lemstra- Meissner krijgt een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Roland van Benthem.

Meneer T. (Ton) Rigter

Ton Rigter heeft een intrinsieke motivatie om anderen te helpen. Dit komt tot uiting in diverse bijdragen aan de Eemnesser gemeenschap. 

Ton begon in zijn jongste jaren als misdienaar bij de rooms-katholieke kerk. Later werd hij vrijwilliger bij rouw- en trouwdiensten. Hij is actief met de aankleding van de kerk rond Kerst en Pasen, organiseert een jaarlijkse barbecue voor kerkvrijwilligers en ontving jarenlang, samen met zijn vrouw, jongeren thuis, om met hen de dilemma’s van het volwassen worden te bespreken.

Ton is daarnaast actief (en zelfs erelid) van de volleybalvereniging en was in 2007 mede-oprichter van de Agrarische Klankbordgroep Ondernemers Eemnes. Deze organisatie is uitgegroeid tot een serieuze gesprekspartner voor de gemeente. Intussen was Ton acht jaar lang actief als gemeenteraadslid, een plek die hij dankzij voorkeursstemmen bemachtigde.

Ton en zijn gezin zijn verder zeer actief voor Pax Kinderhulp, onder meer door het organiseren van ‘aansterkvakanties’ voor Poolse en Armeense kinderen als gastgezin. En meest recentelijk opende hij zijn hart en erf voor huisvesting van een Oekraïens gezin. Hij biedt dit dankbare zestal onderdak en hulp met taal, werk en inburgering.

Ton Rigter krijgt zijn lintje opgespeld door burgemeester Roland van Benthem.

Mevrouw M. (Mieke) Schouten- De Boer

Mieke Schouten zet zich al meer dan 30 jaar met grote bevlogenheid in voor de Eemnesser gemeenschap. Het zwaartepunt daarvan ligt in haar werk voor de politiek. Samen met een aantal verontruste bewoners richtte zij de lokale politieke partij Hartgroen op, in eerste instantie vanwege plannen van de gemeente om op de plek van een voetbalveld een winkelcentrum te bouwen. Hartgroen kwam met twee zetels in de gemeenteraad. Mieke nam uiteindelijk zitting in de raad en bekleedde een wethoudersfunctie. Tot op heden is ze actief in de lokale partij Dorpsbelang, waar Hartgroen in opging.

Mieke was daarnaast secretaris van het schoolbestuur van het protestants-christelijk onderwijs in Eemnes. Ze onderhield contacten met alle belanghebbenden, zoals schoolbesturen, medezeggenschapsraad en gemeente.

Tussen 1994 en 2002 werkte Mieke in de Vrouwenadviescommissie, later Woonadviescommissie. Deze beoordeelt bouwplannen in Eemnes op gebruiksgemak, toegankelijkheid en leefbaarheid.

En al ruim 10 jaar is Mieke Schouten actief als bestuurslid en voorzitter van de OSO Stijldansclub. Zij regelt instructeurs, organiseert evenementen en doet bestuurlijk werk.

Mieke Schouten krijgt haar lintje opgespeld door burgemeester Roland van Benthem.

Uitreiking

De feestelijke uitreiking van de lintjes, door burgemeester Roland van Benthem, vond plaats tussen 10.00 uur en 13.30 uur in de raadzaal van het Gemeentehuis van Eemnes, Zuidersingel 1.

Lintjesborrel

Vanaf 15.30 uur was er een lintjesborrel in het Huis van Eemnes, Noordersingel 4. Alle gedecoreerden waren hiervoor uitgenodigd.

Aubade

Op Koningsdag, donderdag 27 april, brengt het koor De Weidevogels om 9.45 uur een aubade. Hierbij worden de Eemnessers, die een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, door de burgemeester voorgesteld. Dit vindt plaats op het bordes van restaurant Het Oude Raadhuis, Wakkerendijk 30.