Aanbeveling herbenoeming burgemeester Van Benthem

De gemeenteraad van Eemnes wil Roland van Benthem laten herbenoemen als burgemeester van Eemnes. De derde ambtstermijn van de burgemeester eindigt op 1 september 2023.

De raad stemde op maandag 24 april tijdens een besloten vergadering in met het voorstel van de vertrouwenscommissie om hem te herbenoemen voor een vierde termijn van zes jaar.
Voorzitter Vertrouwenscommissie: “We zijn erg tevreden over de manier waarop burgemeester Van Benthem invulling geeft aan zijn ambt en de verschillende rollen die daarbij horen. Mede door zijn kennis van (bestuurlijk/financiële) zaken en van de gemeenschap, die vol lof over de burgemeester spreekt, is Eemnes nog steeds een zelfstandige gemeente waar het fijn wonen is.¨

Herbenoemingsprocedure

De gemeenteraad stuurt binnenkort een aanbeveling naar de commissaris van de Koning, die vervolgens een advies uitbrengt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij de Koning.