Aanpak asbestdaken

De gemeente is in 2021 gestart met de aanpak van asbestdaken. Asbest is schadelijk voor de gezondheid en de gemeente wil asbest uit de omgeving hebben. Het gaat vooral om kleine daken, zoals schuurdaken.

Met behulp van luchtfotografie zijn alle daken in de gemeente in kaart gebracht. Op basis van deze scan is een inschatting gemaakt van woningbezitters met een asbestdak op hun terrein. Deze woningbezitters zijn per brief geattendeerd op het asbestdak en uitgenodigd voor een informatieavond in juni.

De gemeente roept nog steeds woningeigenaren met een asbestdak op om deze te (laten) verwijderen. Voor wie vragen heeft, neem gerust contact op met de gemeente. Dan gaan we na welke ondersteuning er geboden kan worden. Eigenaren van asbestdaken met een maximum van 35 vierkante meter mogen onder bepaalde omstandigheden het dak zelf verwijderen. Op www.asbestdakenopnul.nl staat meer informatie over het verwijderen van asbestdaken.