BAM Infra wint aanbesteding aanleg HOV-halte en uitbreiding afslag A27

Voor de twee bereikbaarheidsprojecten van Eemnes (aanleg HOV-halte Eemnes en uitbreiding aansluiting A27) is vanuit oogpunt van efficiëntie een gezamenlijke aanbesteding gehouden. Van de vier geselecteerde marktpartijen hebben twee marktpartijen een aanbieding gedaan. Met de hoogste score voor het Plan van Aanpak en de laagste inschrijvingssom van € 7.180.000.-, waarvan € 5.235.000,- voor HOV en € 1.945.000,- voor de aansluiting A27, heeft BAM infra de aanbesteding gewonnen. In het Plan van Aanpak is er buitengewoon veel aandacht voor bereikbaarheid en veiligheid tijdens de uitvoering van de ingrijpende wegwerkzaamheden. In november van dit jaar starten de werkzaamheden.

Wethouder Theo Reijn:

“Na jaren van voorbereiding en vertragingen door extra onderzoeken kan het werk nu toch eindelijk beginnen. Ik ben heel blij met de extra inzet om Eemnes ook tijdens de uitvoering vanaf de A27 goed bereikbaar te houden. Dat is vooral belangrijk voor de bedrijven langs de A27, maar hierdoor zijn omleidingen via de Wakkerendijk en Laarderweg ook nauwelijks nodig.” 

Bereikbaarheid en veiligheid

Alle aanpassingen aan wegen en kruispunten en alle P+R-en haltevoorzieningen voor de HOV moeten uiterlijk in juli 2024 klaar zijn. Dit geldt ook afslag 34 van de A27 en de herinrichting van de Zuidersingel. Bij de werkzaamheden is er veel aandacht voor de bereikbaarheid van Eemnes en Laren. Zo komt er een tijdelijke rotonde bij de af- en toerit van de A27 op de Zuidersingel en legt de aannemer aparte bouwwegen aan om het verkeer zo veel mogelijk door te laten rijden. Dat maakt de uitvoering van het werk ook veiliger. Hier hangt wel een prijskaartje aan. Voor het Eemnesser deel vraagt het college aan de gemeenteraad extra geld voor de veiligheid van alle weggebruikers en de bereikbaarheid van de woonwijken, scholen en bedrijventerrein Bramenberg.

Beter bereikbaar Eemnes

Op de afslag A27 Eemnes staat vaak een file en is het druk op de Zuidersingel. Het verkeer moet nu en in de toekomst in goede banen worden geleid. Daarom werken we aan de verbreding en herinrichting van de Zuidersingel en de aanleg van de Eemnesser HOV-bushaltes, P+R en aanpassing van de Verlegde Laarderweg. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het bredere project ‘Bereikbaar Eemnes – Zuidersingel en HOV'. De gemeente werkt, samen met de provincies Utrecht en Noord-Holland, aan een beter bereikbaar Eemnes.