Beheer en onderhoud bomen Eemnes

In de openbare ruimte staan veel bomen. Bomen zijn belangrijk voor een prettige en gezonde leefomgeving. Hiervoor is goed onderhoud van de bomen noodzakelijk. Daarom worden de bomen met regelmaat onderzocht. Onlangs vond er in Eemnes zo´n inspectie aan de bomen plaats. Hieruit blijkt dat er op korte termijn op verschillende locaties in totaal 25 bomen weg moeten. Vanaf donderdag 25 februari start de aannemer (Sight Landscaping) met de werkzaamheden.

Vanwege het veiligheidsrisico is voor deze bomen een noodkapvergunning afgegeven. Uitgangspunt is dat er voor elke gekapte boom, er op dezelfde of een andere plek weer één voor terugkomt.

Boominspectie

Tijdens de inspectie aan de bomen is onderzocht of de bomen gezond zijn of eventuele gebreken vertonen. Wanneer bomen ouder worden en de conditie verslechterd, worden ze gevoeliger voor schadelijke bacteriën en schimmels. Hierdoor gaat de boom inrotten en wordt instabiel of (tak-)breukgevoelig. Wanneer er een dreigende gevaar is, waarbij herstel niet mogelijk is, wordt geadviseerd de boom zo snel mogelijk te verwijderen.

Herplant

In principe wordt voor iedere boom die de gemeente kapt een nieuwe boom geplant. Helaas blijkt dat niet altijd mogelijk. Er is soms te weinig ruimte voor een boom om zich voldoende boven en onder de grond te ontwikkelen. Soms staan er al te veel bomen te dicht bij elkaar waardoor ze groei belemmeren. Het kan ook zijn dat herplant wordt uitgesteld vanwege ruimtelijke ontwikkelingen.