Bekendmaking verlenen besluit T.V. Eemnes, Noordersingel 2

B&W hebben op 30 mei 2023 een vergunning verleend aan Tennisvereniging Eemnes in het kader van de Wet milieubeheer. De vergunning betreft het ambtshalve maatwerkvoorschriften stellen voor de huidige situatie van T.V. Eemnes. Dit betreft de situatie met negen tennisbanen en één kleinere tennisbaan. Dit besluit heeft geen betrekking op padel.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw schriftelijke bezwaarschrift richten aan: Gemeente Eemnes, t.a.v. secretariaat commissie voor de bezwaarschriften, postbus 71, 3755 ZH Eemnes of digitaal, via de website van de gemeente Eemnes, indienen. 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: uw naam en contactgegevens, de datum waarop u het bezwaar indient, een beschrijving van waar u bezwaar tegen heeft en de reden waarom en een handtekening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

Voorlopige voorziening

Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee en vermeld de reden om de vergunning te schorsen. 

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/22/726070. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeld hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk.