Corona

Bloemrijke berm in handen van Eemnessers

De gemeente Eemnes stelt gronden aan de Stachouwerweg en de Eemnesser Vaarsteeg in bruikleen bij derden. Dit betekent dat de grond in eigendom van de gemeente blijft maar dat iemand anders deze grond mag gebruiken en voor onderhoud zorgt. In dit geval gebeurt dat door Rudi Zwanikken. Vandaag bracht wethouder Theo Reijn een bezoek aan het gebied.

Naast het onderhoud worden deze bermen door Rudi ingericht met wilde bloemen en biergerst. De wilde bloemen dragen bij aan de flora en fauna (planten en dieren). Het biergerst gaat ingezet worden voor een nieuw Eemnesser bier.

Wethouder Theo Reijn:

Wij krijgen regelmatig verzoeken om zelf openbaar groen te onderhouden. Daar gaan wij actief op inzetten. Zowel in de woongebieden als bermen in de polder. Vorig jaar zijn deze bermen al als proef opnieuw ingezaaid. Nu hebben wij dat ook voor de toekomst vastgelegd.

Rudi Zwanikken:

Samen met enkele andere boeren zet ik mij met mijn gemengde bedrijf ‘Stal Nooitgedacht’ in voor de biodiversiteit in onze omgeving. Ik ben de gemeente zeer erkentelijk dat ik delen van hun grond hiervoor kan inzetten. Vorig jaar zomer was helaas te droog voor het biergerst. Het bloemenmengsel heb ik ontvangen van Collectief Eemland, dat de weidevogelbescherming in o.a. de Eemnesser Polder coördineert. Ik hoop dat veel Eemnessers en andere voorbijgangers van de bloemenpracht zullen genieten. Net als ik dat doe!

Wethouder Theo Reijn (links) en Rudi Zwanikken (rechts) met een fotobord waarop de bloeiende bloemen te zien zijn. De foto is afgelopen zomer gemaakt.

Foto: Wethouder Theo Reijn (links) en Rudi Zwanikken (rechts) met een fotobord waarop de bloeiende bloemen te zien zijn. De foto is afgelopen zomer gemaakt.