Brug Eemnesservaart voor landbouwverkeer

In 2020 is de Wakkerendijk opgeknapt. Tijdens deze werkzaamheden werd zwaar landbouwverkeer omgeleid via een tijdelijke brug over de Eemnesservaart. De tijdelijke brug – inmiddels weer weggehaald – beviel zo goed dat het aanleiding gaf om onderzoek te doen naar de haalbaarheid en aanleg van een definitieve brug op deze plek.

Wethouder Theo Reijn: 
“Met de aanleg van een verkeersbrug over de Eemnesservaart wordt de Wakkerendijk en de Meentweg ontlast van zwaar landbouwverkeer. Dit verkeer kan dan (zowel heen als terug) door de polder. Dat is erg prettig voor bewoners van de Wakkerendijk en Meentweg en voor de boeren die hun eigen route in de polder krijgen. Natuurlijk houden we bij de aanleg van deze brug rekening met evenementen. Door een uitneembaar deel toe te passen is het mogelijk om een doorvaart te maken voor de boot van Sinterklaas en het Skûtsje.”

Onderzoek

Om de mogelijkheden en haalbaarheid voor een definitieve brug over de Eemnesservaart in kaart te brengen is in 2021 onderzoek gedaan. Aan drie marktpartijen is op basis van deze uitkomsten gevraagd om een plan te maken en in te dienen bij de gemeente. 

Vervolgstappen

In de commissie van 4 juli krijgen inwoners en/of andere belanghebbenden de gelegenheid om in te spreken. De gemeenteraad neemt hierover in de raadsvergadering van 11 juli een besluit.  Zodra de gemeenteraad akkoord gaat met het plan gaat de gemeente met omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek. Deze gesprekken vinden naar verwachting dit najaar plaats. Daarna starten de (voorbereidende) bouwwerkzaamheden. Als alles volgens plan verloopt is de nieuwe brug in het laatste kwartaal van 2022 gereed.

Aanmelden

Mocht u tijdens de commissie vergadering op 4 juli willen inspreken dan kunt u een mailtje sturen naar griffie@eemnes.nl