Burgerraadpleging over energie en duurzaamheid

De gemeente wil graag weten hoe u als inwoner denkt over de thema’s energie en duurzaamheid. De gemeenteraad heeft hier recent toe besloten. Wij horen graag van inwoners en alle andere belanghebbenden hoe zij denken over verduurzaming van de gemeente via verschillende energiebronnen. Denk aan windenergie, (particuliere) zonnepanelen, isolatie, (aard)warmte en heel veel meer.

Vragenlijst 

In de maanden juli en augustus halen we uw mening op via een online en interactieve vragenlijst. Daarbij vragen we niet of u ‘voor of tegen’ een bepaalde energiebron bent, deze brede raadpleging is er vooral om erachter te komen welke argumenten of problemen u mogelijk heeft. Het Nederlands Platform voor Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) begeleidt de gemeente hierbij. 

Burgerforum

Onderdeel van de uitvraag is dat we gaan werken met een burgerforum. Ongeveer 30 inwoners nemen deel aan het burgerforum. Zij adviseren de gemeente over de thema’s energie en duurzaamheid en over de uitkomsten van de vragenlijst. Deelnemers van het forum hebben dus een hele belangrijke adviesrol. Via een steekproef onder inwoners van Eemnes van 18 jaar worden deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan het forum. Bent u geselecteerd en heeft u een uitnodiging ontvangen? Pak dan vooral deze kans om mee te doen en geef u snel op! 

Een duurzame toekomst geven we in Eemnes samen vorm. Alvast heel veel dank!