Commissie Ruimte bespreekt tussenbalans Energiestrategie

Maandag 28 november vergadert de commissie Ruimte. Op de agenda staat onder andere de tussenbalans Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe we meer energie kunnen opwekken via zon en wind. Dat doen we samen met de omliggende gemeenten in de RES Regio Amersfoort. De provincie Utrecht heeft een tussenbalans gemaakt om na te gaan of de gemeenten in de regio op koers liggen met de afspraken in de RES.

Extra inspanning nodig

Uit de tussenbalans blijkt dat de regio een extra inspanning moet leveren om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Vooral plannen rondom windenergie blijven achter. De provincie roept gemeenten op om voor 1 december aanstaande met meer locaties voor wind te komen en om bestaande plannen sneller op te pakken. In de commissie Ruimte wordt de conceptreactie van Eemnes op de tussenbalans aan de provincie besproken.

Vergadering bijwonen?

De vergadering begint om 20.00 uur en is openbaar. Belangstellenden kunnen de commissievergadering bijwonen. Meeluisteren vanuit huis is ook mogelijk, via https://eemnes.notubiz.nl/live