Commissie Ruimte van 29 november vervalt

De commissie Ruimte van vanavond, maandag 29 november, vervalt. Door de maatregelen die het kabinet op 26 november heeft afgekondigd is besloten de commissievergadering te verplaatsen naar januari 2022. Zodra de definitieve datum in januari bekend is, informeren wij u daarover.

De volgende onderwerpen stonden op de agenda en worden dus verplaatst naar januari 2022:

  • Aanvraag realiseren horeca Ark
  • Presentatie Hink Stap Sprong en de Hilt
  • Principeverzoek woonfunctie Goyergracht 11b
  • Adviesrecht en Delegatie
  • Participatie bij aanvraag omgevingsvergunning
  • Het realiseren van 4 padelbanen en het vernieuwen van de ondergrond van 7 tennisbanen voor TV Eemnes

Het voorstel ‘wijziging gebruik percelen Eemweg 31A en 78A’ zal op 13 december worden besproken in de commissie BSM.