Cursus Politiek Actief

Wilt u ook deelnemen aan de cursus Politiek Actief? Met deze cursus wil de gemeenteraad Eemnessers enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij of als gemeenteraadslid.

De cursus wordt verzorgd in samenwerking met ProDemos, www.prodemos.nl

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor deze inwoners is de cursus heel interessant.

Hoe werkt de politiek?

Welke actieve rol kunt u als inwoner spelen? Wat is aan de Rijksoverheid, wat aan de gemeente? Wanneer is het college van burgemeester en wethouders aan zet en wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad? Tijdens de cursus Politiek Actief komen dit soort vragen aan bod.

Programma

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. 

Gratis

De cursus is gratis.

Aanmelden

De cursus is op 2, 9, 16, 23 en 27 september om 19.30 uur. Heeft u belangstelling? Geef u op door een mail te sturen naar griffier@eemnes.nl (graag opgeven voor maandag 30 augustus). 

Polder, kerk en huizen in Eemnes