Dhr Rahmani krijgt Nederlandse nationaliteit

Op 25 mei 2020 is de heer Adel Raad Kamil Rahmani in het gemeentehuis van Eemnes genaturaliseerd.

Meneer Rahmani komt uit Irak. In 2018 is hij naar Nederland gekomen en sinds mei 2018 woont hij in Eemnes.

Maandag legde hij de verklaring van verbondenheid af, waarmee hij beloofde de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Vervolgens overhandigde burgemeester Roland van Benthem hem het Koninklijk Besluit tot verlening van het Nederlanderschap.

Dhr Rahmani met Roland Van Benthem die hem het Koninklijk Besluit tot verlening van het Nederlanderschap geeft.