Eemnessers vanaf 1 januari naar recyclingstation Baarn

De gemeente Eemnes stopt per 1 januari 2019 met de inzameling van grof huishoudelijk afval bij het afvalbrengstation op de gemeentewerf.

Het afvalbrengstation van de gemeente Eemnes moet wegens milieueisen worden aangepast en dat brengt een flinke investering met zich mee. Het moderne recyclingstation van Baarn ligt op korte afstand van Eemnes.

Recyclingstation Baarn

In het kader van efficiëntie en duurzaamheid hebben we met de gemeente Baarn afgesproken dat onze inwoners vanaf 1 januari 2019 gebruik mogen maken van het recyclingstation aan Oude Amsterdamsestraatweg 4 in Baarn. U kunt daar terecht van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op de pagina afval wegbrengen kunt u lezen welk soort afval u bij het recyclingstation in Baarn kunt brengen. Dit is vergelijkbaar met hetgeen u op het afvalbrengstation in Eemnes kon brengen.

Geldig legitimatiebewijs

Dit betekent dat de strippenkaart per 1 januari 2019 is komen te vervallen. Neem om afval aan te bieden bij het recyclingstation in Baarn wel een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee.

Bedrijfsafval

Op het recyclingstation in Baarn mag alleen afval gebracht worden van particuliere huishoudens. Bedrijven kunnen een contact afsluiten met een erkende particuliere inzamelaar om uw bedrijfsafval te laten ophalen. Erkende inzamelaars vindt u via www.niwo.nl, op de zogeheten VIHB-lijst. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers. Let op: landbouwplastic is ook bedrijfsafval (en geen PMD).

Recyclingstation Baarn