Eerste maaironde in de polder gestart

Deze week is gestart met de eerste maaironde van de bermen in de polder. Dit maaien gebeurt drie keer per jaar. De tweede ronde is eind juli, de derde en laatste van het jaar in oktober. Het maaibeleid is opgesteld in samenspraak met agrariërs en natuurorganisaties.

Wethouder René ten Have (Openbare Ruimte):

“Top dat we eindelijk aan de slag kunnen met het maaibeleid nieuwe stijl voor de bermen in de polder. Nadat de gemeenteraad afgelopen maart groen licht gaf vindt de eerste van drie maaibeurten deze week plaats. We hebben dit proces echt gezamenlijk opgetuigd en na vele jaren praten gaan we eindelijk van start. Ik hecht eraan dat we met elkaar ons mooie poldergebied onderhouden.”

Kruidenrijk gras

In 2021 is het maaibeleid voor de bermen in de polder van Eemnes vastgesteld. Een deel van de polder willen we natuurvriendelijk beheren, om de weidevogels en dieren en planten zoveel mogelijk leefruimte te geven. Door de bermen op een nieuwe manier te maaien, ontstaat er meer kruidenrijk gras. De natuurvriendelijke bermen liggen langs de Noord Ervenweg, de Corsrijkseweg ten westen van de Noord Ervenweg, de Volkersweg plus Lange Maatweg en de Eemnesservaartsteeg ten oosten van de Noord Ervenweg. 

De werkzaamheden van de eerste en tweede maaironde duren ongeveer twee weken. De laatste maaironde in oktober duurt langer, vier weken. Dan worden ook de sloten gemaaid.

Maaiwerkzaamheden Eemnes 2023