Eerste mijlpaal voor Lokale Energie Faciliteit: 50 huishoudens doen mee

Vorig jaar startte Eemnes met de Lokale Energie Faciliteit (LEF). LEF maakt het mogelijk om lokaal opgewekte, duurzame energie ook lokaal te gebruiken.

Om LEF goed te kunnen starten, waren er 50 huishoudens nodig. Dat is gelukt, per 1 maart heeft Eemnes 50 deelnemers voor LEF. Bij deze deelnemers worden de komende periode datagegevens van energieverbruik gemeten.

Bij de deelnemers is op de elektriciteitsmeter een klein kastje (Bliq-vanger) aangesloten. Het kastje meet continue de energiegegevens van de woning. Bij een enkele deelnemer wordt de oude meter nog vervangen door een slimme meter, zodat het kastje goed gebruikt kan worden. Eén van de deelnemers over de ervaringen met LEF:

“De aansluiting via het modem ging vlot en de app Bliq geeft goede informatie over stroomverbruik en opgewekte zonne-energie. Of het in financieel opzicht aantrekkelijk is, moet nog wel blijken.”

De gegevens die nu gemeten worden, zijn nodig om de deelnemers uiteindelijk een aanbieding te kunnen doen van een eigen energieleverancier. Wethouder Lankreijer:

“De proef verloopt goed en met de 50 huishoudens hebben we de eerste mijlpaal gehaald. In juli aanstaande verwachten we de deelnemers een aanbod te kunnen doen van een energieleverancier.”

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de definitieve app voor dit project. De verwachting is dat de app in de komende maanden live kan gaan met een nieuwe versie.

De 50 huishoudens die zijn aangesloten op het kastje worden in mei aanstaande uitgenodigd voor een bijeenkomst over het project en de stand van zaken. Andere geïnteresseerden, die ook willen aansluiten, zijn ook van harte welkom. Na deze bijeenkomst zal iedere gebruiker een aanbieding krijgen. Inwoners die nu al meer willen weten, kunnen mailen naar: LEF@eemnesenergie.nl