Energietoeslag aanvragen

Heeft u een laag inkomen en moeite met het betalen van uw energierekening? Misschien heeft u recht op de eenmalige energietoeslag.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een eenmalige vergoeding van € 800,- voor mensen met een laag inkomen. De toeslag is bedoeld als compensatie voor de stijging van de energiekosten. U kunt de toeslag aanvragen vanaf eind april tot en met 31 december 2022. Onze gemeente werkt samen met de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL. Voor meer informatie en de voorwaarden over de energietoeslag kunt u terecht op de website Maatschappelijke Zaken

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente als er sprake is van alle volgende punten:

  • u bent 21 jaar of ouder;
  • u woont in de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren;
  • u heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
  • u woont zelfstandig en iedere maand betaalt u woonkosten (huur of hypotheek) en energiekosten;
  • u heeft een laag inkomen. Wat is voor u het geldende bedrag? In de tabel hieronder staat wat uw inkomen maximaal mag zijn.

Netto inkomensgrenzen per maand, inclusief vakantietoeslag

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.310,05
Samenwonend/getrouwd € 1.871,50

 

Let op: u heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of een instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • gedetineerde bent;
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Kunt u meerdere energietoeslagen krijgen?

Nee, u heeft per huishouden recht op 1 energietoeslag. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand.

Energietoeslag aanvragen

In de week van 19 april informeren we inwoners van wie wij weten dat ze recht hebben op de toeslag. Dit zijn inwoners met een (bijstands)uitkering, bijzondere bijstand of een andere minimaregeling. In de week van 25 april kunnen ook andere inwoners die recht hebben op de toeslag de energietoeslag aanvragen. Het aanvraagformulier komt in die week op de website Maatschappelijke Zaken te staan.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact op met Maatschappelijke Zaken HBEL via telefoonnummer (035) 528 12 47 of per mail via info@maatschappelijkezaken.nl Of kijk op de pagina van de budgetcoach welke hulp er nog meer is.