Er wordt weer gemaaid

Heeft u het al gemerkt? Vanaf oktober 2021 wordt er weer volop gemaaid in Eemnes. We maaien langs de doorgaande wegen en een deel van het buitengebied. Het werk wordt uitgevoerd door SIGHT Landscaping.

Maaien langs doorgaande wegen

De bermen langs de doorgaande wegen (smalle stroken) maaien we altijd 2 keer per jaar. De 1ste ronde is geweest in juni/juli 2021 en de 2de maaironde vindt plaats in oktober 2021.

Maaien in buitengebied

De gemeente Eemnes heeft een aantal bermen geselecteerd met als doel om hier de biodiversiteit te vergroten. Om dit te bereiken moeten de bermen in eerste instantie verschraald (voedselarmer) worden. Dit doen we door te maaien en direct op te ruimen. Zo worden de bermen op de langere termijn meer divers en rijker aan bloemen en kruiden en daardoor ook aantrekkelijker voor vlinders, bijen en andere insecten.

Foto maaimachine