Evaluatie herinrichting Wakkerendijk

Vorig jaar is de Wakkerendijk in Eemnes opgeknapt. Een aantal bewoners van de Wakkerendijk liet de gemeente na deze herinrichting weten zorgen en ergernissen te hebben over het verkeersgedrag en de verkeersveiligheid. De gemeente heeft toegezegd na een jaar de situatie te evalueren.

In de tussentijd is er informatie verzameld via verkeerstellingen en trillingsmetingen. Daarnaast zijn er na de herinrichting al zaken opgepakt op basis van meldingen. Zo zijn er diverse borden aangepast, zijn de lichtmasten voorzien van stickers en zijn er snelheidscontroles uitgevoerd door de politie. 

De gemeente heeft het verkeerskundig adviesbureau XTNT gevraagd de evaluatie uit te voeren. Op woensdag 3 november spraken een verkeerskundig expert en een gedragsdeskundige (verkeerspsycholoog) van XTNT in het Huis van Eemnes met bewoners en andere betrokken partijen (zoals de AKOE, de fietsersbond en de politie). Alle aanwezigen konden knelpunten benoemen en oplossingen aandragen.

Evaluatie en vervolg

Het bureau XTNT denkt mee over verbeterpunten die recht doen aan de opmerkingen die tijdens de bijeenkomst zijn aangedragen. Uiteindelijk moet dit advies zorgen voor een goede balans tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in Eemnes. Het rapport van de evaluatie wordt eind november 2021 verwacht. Zodra het rapport beschikbaar is, vindt u deze op onze website. Het college besluit op basis van het rapport in december welke maatregelen er naar aanleiding van de evaluatie nog worden getroffen. Het college is van plan om begin 2022 de maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.