Extra maatregelen aan Wakkerendijk

In 2020 is de Wakkerendijk opnieuw ingericht nadat de gemeente uitgebreid heeft gesproken met bewoners en belangenorganisaties. Een jaar na de uitvoering is het effect van de herinrichting geëvalueerd. De gemeente laat deze week meerdere maatregelen uitvoeren die voortkomen uit deze evaluatie.

Wethouder Theo Reijn:

Er wordt onder meer extra aandacht besteed aan de maximumsnelheden die gelden op de Wakkerendijk. Met extra markering en borden wordt een nadrukkelijker beroep gedaan op de snelheid van weggebruikers en op het voorkomen van gevaarlijke inhaalacties.

Welke maatregelen nemen we nog meer?

Nabij het Wilgenpad wordt de overgang van 50 km/u naar 30 km/u verplaatst naar het punt waar de fietsers van het fietspad op de rijbaan komen. Op 2 plaatsen wordt een minimale wegversmalling aangebracht om de snelheid van het verkeer ter hoogte van het Dikke Torentje te verminderen. Op de Meentweg wordt een stukje voetpad gerealiseerd tussen het fietspad Meentweg en het voetpad Wakkerendijk. 

Planning

Het was de bedoeling dat alle maatregelen deze week uitgevoerd konden worden. Vanwege voorspelde regenval einde deze week zijn de maatregelen aan het asfalt uitgesteld naar de eerste week van juli. Vanwege een gebrek aan stratenmakers wordt het voetpad bij de Meentweg ook later, maar wel zo snel als mogelijk, uitgevoerd. 

Brug over de vaart

Naast de maatregelen die uitgevoerd worden is de gemeente ook bezig met een andere route voor landbouwverkeer. Een brug over de vaart moet dit mogelijk maken. Het landbouwverkeer rijdt dan tussen de Zuid Ervenweg en Noord Ervenweg waardoor de Wakkerendijk en Meentweg worden ontlast. De gemeenteraad neemt hierover op 4 juli een besluit.

Meer informatie

De ontwerpen, het evaluatierapport en verdere informatie over de evaluatie van de Wakkerendijk zijn terug te vinden op www.eemnes.nl/wakkerendijk

wethouder helpt mee met de wegmarkering aanbrengen